main logo

Chwilio

Darganfyddwch Ein Cyrsiau

Rhestr Fer

Mireinio Canlyniadau

539 Cyrsiau Sydd Ar Gael

Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) - TAR/TBA

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP51316
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) - TAR/TBA

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01414
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

BA mewn Astudiaethau Plentyndod

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP51332
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

BEng (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennau a Mecanyddol

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP00874
 • 26/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru IOSH Rheoli'n Ddiogel

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15920
 • 13/12/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma L5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15274
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16297
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16336
 • 18/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14243
 • 05/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16257
 • 10/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 6 NEBOSH ND3

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01276
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 6 Uned D NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA51173
 • 18/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15661
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16390
 • 05/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16392
 • 18/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15371
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15372
 • 10/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdA Astudiaethau Plentyndod

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01116
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdA mewn Cyfiawnder Troseddol

 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01481
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdA mewn Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth

 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01477
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdEng Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP51319
 • 26/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdEng Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - Mecanyddol

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP51320
 • 26/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdSc Hyfforddi Chwaraeon

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01196
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdSc mewn Rheoli Busnes Cymhwysol

 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP00989
 • 18/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdSc Peirianneg Sain A Chynhyrchu Cerddoriaeth

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP52303
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gradd Rheoli Busnes Cymhwysol BSc

 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01249
 • 19/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

HNC mewn Cyfrifiaduro

 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LP01494
 • 25/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

HNC mewn Peirianneg Sifil

 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LP01241
 • 23/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

HNC mewn Peirianneg Sifil

 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LP01242
 • 23/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

L4 VTCT mewn Pilion Croen

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99194
 • 15/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Nebosh NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17320
 • 25/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Prentisiaethau mewn Addysgu, Asesu ac Addysg

 • Coleg Cambria
 • AP00028

Prentisiaethau mewn Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau

 • Coleg Cambria
 • AP00008

Prentisiaethau mewn Amaethyddiaeth ac Amaethyddiaeth Fanwl Gywir

 • Coleg Cambria
 • AP00032

Prentisiaethau mewn Blodeuwriaeth

 • Coleg Cambria
 • AP00015

Prentisiaethau mewn Busnes, Arwain a Rheoli

 • Coleg Cambria
 • AP00005

Prentisiaethau mewn Ceffyleg

 • Coleg Cambria
 • AP00021

Prentisiaethau mewn Cerbydau Modur

 • Coleg Cambria
 • AP00024

Prentisiaethau mewn Coedwigaeth a Chefn Gwlad

 • Coleg Cambria
 • AP00017

Prentisiaethau mewn Cyfrifeg

 • Coleg Cambria
 • AP00001

Prentisiaethau mewn Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Coleg Cambria
 • AP00031

Prentisiaethau mewn Garddwriaeth a Thirlunio

 • Coleg Cambria
 • AP00022

Prentisiaethau mewn Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid

 • Coleg Cambria
 • AP00003

Prentisiaethau mewn Gofal Plant, Astudiaethau Plentyndod a Gwaith Chwarae

 • Coleg Cambria
 • AP00006

Prentisiaethau mewn Gwaith Warws a Logisteg

 • Coleg Cambria
 • AP00030

Prentisiaethau mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Cyngor ac Arweiniad

 • Coleg Cambria
 • AP00011

Prentisiaethau mewn Gweinyddu Busnes

 • Coleg Cambria
 • AP00033

Prentisiaethau mewn Gweithgynhyrchu Bwyd

 • Coleg Cambria
 • AP00016

Prentisiaethau mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Coleg Cambria
 • AP00014

Prentisiaethau mewn Gwyddoniaeth

 • Coleg Cambria
 • AP00025

Prentisiaethau mewn Harddwch, Sba a Therapïau Cyflenwol

 • Coleg Cambria
 • AP00004

Prentisiaethau mewn Hyfforddi a Mentora

 • Coleg Cambria
 • AP00007

Prentisiaethau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Coleg Cambria
 • AP00020

Prentisiaethau mewn Lletygarwch ac Arlwyo

 • Coleg Cambria
 • AP00023

Prentisiaethau mewn Peirianneg, Gwneuthuro a Chynnal a Chadw

 • Coleg Cambria
 • AP00013

Prentisiaethau mewn Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG

 • Coleg Cambria
 • AP00012

Prentisiaethau mewn Trin Gwallt a Thorri Gwallt Dynion

 • Coleg Cambria
 • AP00018

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15970
 • 09/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17319
 • 11/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Saesneg a Mathemateg

 • Coleg Cambria
 • WEB01
 • 01/08/2023

Twf Swyddi Cymru +

 • Coleg Cambria
 • WEB03
 • 01/08/2022

Tystysgrif Amgylcheddol EC2 NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01243
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01279
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16261
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16391
 • 05/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16393
 • 18/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15018
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16319
 • 10/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01245
 • 23/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC2 NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01246
 • 23/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17357
 • 16/01/2024

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17358
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dysgu Saesneg yn Iâl

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA91016
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dysgu Saesneg yng Nglannau Dyfrdwy

 • Below Entry
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA91015
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy blodeuwriaeth cymunedol - Gweithdy Plentyn a Rhiant Sul y Mamau

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA62528
 • 09/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy blodeuwriaeth cymunedol - Gweithdy Strafagansa’r Pasg

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA62526
 • 16/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Nadoligaidd

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16239
 • 14/12/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Nadoligaidd

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16240
 • 09/12/2023

Meithrin Annibyniaeth - Llwybr 2

 • Below Entry
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01356
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Trefnu blodau i ddechreuwyr - Blodau'r Haf

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA62522
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Trefnu blodau i ddechreuwyr - Ymlaen i'r Gwanwyn

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA62518
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Trefnu Blodau Lefel Canolradd - Blodau’r Haf

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16243
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Trefnu Blodau Lefel Canolradd - I mewn i’r Gwanwyn

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16241
 • 11/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Llwybr 2 - Dysgu ar gyfer Bywyd

 • Entry Level 1
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01357
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Archwilio gwaith - Llwybr 3

 • Entry Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01360
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Meithrin Gwytnwch - Llwybr 3

 • Entry Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01359
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Paratoi ar gyfer gwaith - Llwybr 3

 • Entry Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01361
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

 • Entry Level 3
 • Online
 • Rhan Amser
 • LA17472
 • 20/11/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Camu at Cambria

 • Entry Level 3
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP00941
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Camu at Cambria

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00942
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Llwybr (Interniaethau â Chymorth) - Llwybr 4

 • Entry Level 3
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01362
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Adeiladu

 • Entry Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01418
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Ddiwydiannau Tir

 • Entry Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP00847
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Gelf

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01501
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Gerbydau Modur

 • Entry Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP87962
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01502
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Ofal Anifeiliaid

 • Entry Level 3
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01506
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Ofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Entry Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87927
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Sgiliau Adeiladu

 • Entry Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01420
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i TG

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01504
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Wallt a Harddwch

 • Entry Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87928
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Wallt a Harddwch

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01556
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Porth i waith - Llwybr 4

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01363
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Clwb Anifeiliaid

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15266
 • 13/01/2024

Clwb Anifeiliaid

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15267
 • 13/04/2024

Cwrs Canolradd Monobrintio

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16771
 • 30/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru Cyflwyniad i'r Ganolfan Argraffu

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA87989
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Gloywi Cyflwyniad i'r Ganolfan Argraffu

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16643
 • 18/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Gwneud Selsig

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17348
 • 23/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer y Gweithlu

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16868
 • 08/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Brofi Trydanol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99126
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i DIY Cynnal a Chadw Eiddo

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA87895
 • 10/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Makaton Lefel 1

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17406
 • 31/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Ofal Anifeiliaid Lefel 1

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP51010
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99651
 • 08/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Photoshop Creative Cloud

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99677
 • 23/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Waith Plymwr - Teler 3

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA13807
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Waith Saer ac Asiedydd (Tymor 3)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA13806
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Wneud Gwaith Cynnal a Chadw eich Hun i Eiddo 

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA87896
 • 17/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith gyda Phecyn E-ddysgu

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16022
 • 06/12/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diagnosis Trydanol Uwch Modurol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99117
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 1 mewn Cerbydau Modur

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00218
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 1 mewn Cerbydau Modur

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00254
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01029
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 mewn Cyfryngau

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01027
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 mewn Diwydiannau'r Tir

 • Level 1
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP00367
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 1 mewn Gofal Anifeiliaid

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01022
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics a Gwaith Trywel

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00298
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00299
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 UAL mewn Celf: Dylunio a'r Cyfryngau

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00159
 • 01/08/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diweddariad Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16107
 • 02/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad ICDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA10695
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad ICDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62017
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 1 (QCF) City & Guilds mewn Cyflwyniad i Sgiliau Weldio (MMA)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA89026
 • 16/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MMA)

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA13834
 • 27/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (TIG)

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA13835
 • 27/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg Canolradd (Dosbarth Nos)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17445
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg i Ddechreuwyr (sesiwn brynhawn tymor 2)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17446
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17262
 • 17/10/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17263
 • 17/10/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17439
 • 08/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17440
 • 08/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gwaith Plwm Sylfaenol (Ar gyfer Toi)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA14679
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Canolfan Argraffu 2 (Gorffennaf)

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA15930
 • 18/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Canolfan Argraffu - Gwanwyn

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA15936
 • 15/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Canolfan Argraffu - Pasg

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA15937
 • 04/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Canolfan Argraffu 1 (Gorffennaf)

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA15933
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Canolfan Argraffu 3 (Gorffennaf)

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA15934
 • 25/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gwobr Lefel 1 City & Guilds yn Weldio Nwy Inert Metal Rhagarweiniol (MIG)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA15472
 • 16/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Excel

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99641
 • 14/12/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Excel

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99666
 • 20/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Excel

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99671
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Excel

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99676
 • 14/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion GDPR

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99649
 • 30/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion PowerPoint

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99667
 • 29/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Blodeuwriaeth

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01500
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01370
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01371
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gosod Trydan a Phlymwaith

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01485
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gosod Trydan a Phlymwaith

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01486
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gwallt a Harddwch

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00128
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gwallt a Harddwch

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01015
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Lletygarwch ac Arlwyo

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP81022
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Astudiaethau Amgylchedd, Cadwraeth a Bywyd Gwyllt

 • Level 1
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP81009
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Busnes, Teithio a Digwyddiadau

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01246
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00084
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00251
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00483
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Niwro-gelf

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP87961
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Niwrogyfryngau

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87953
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Peirianneg Fecanyddol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00248
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn TG

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00216
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Niwro-Anifeiliaid

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01516
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Peirianneg

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01052
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 UAL mewn Celf Ddigidol

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01424
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Niwrodechnoleg Lefel 1

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP52307
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Paratoi ar gyfer Astudio a Datblygu Gyrfa

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP52316
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Paratoi ar gyfer Astudio a Datblygu Gyrfa

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP52369
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Paratoi at Weithio mewn Ysgolion

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16801
 • 12/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli Injanau

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99118
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sbaeneg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17333
 • 11/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sbaeneg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17334
 • 11/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sbaeneg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17463
 • 10/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sbaeneg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17464
 • 10/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Rhagarweiniol mewn Adeiladu - Gosod Brics

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP87933
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Rhagarweiniol mewn Adeiladu - Gwaith Saer ac Asiedydd

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP87934
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Rhagarweiniol mewn Adeiladu - Paentio ac Addurno

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP99946
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Sylfaenol IEMA mewn Rheoli’r Amgylchedd

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17405
 • 07/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Uwchsgilio Mathemateg TGAU CBAC

 • Level 1
 • Online
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA80296
 • 10/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Uwchsgilio Saesneg TGAU CBAC

 • Level 1
 • Online
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA80297
 • 10/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17376
 • 16/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17377
 • 16/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17378
 • 06/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17379
 • 06/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17380
 • 05/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17382
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ymarfer sy'n Ystyriol o Drawma

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17383
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA62331
 • 26/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA62332
 • 04/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16878
 • 19/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16879
 • 16/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16880
 • 11/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16881
 • 01/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Godio Python

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99685
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99642
 • 19/12/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99672
 • 16/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99680
 • 18/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99684
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Seibr-ddiogelwch - Diogelwch a Diogeledd y Rhyngrwyd

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99650
 • 30/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99693
 • 10/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 BTEC Pearson mewn E-chwaraeon

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87922
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Astudiaethau Plymwaith (6035 -02)

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA02802
 • 15/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 EAL mewn STEM Cymhwysol ar gyfer Peirianneg

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01553
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Cefn Gwlad ac Amgylchedd

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP50201
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Cerbydau Modur

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00385
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Chwaraeon

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87949
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00256
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Gwallt a Cholur

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01271
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01272
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00252
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00484
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87951
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00249
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00481
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01465
 • 01/08/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00129
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Therapi Harddwch, Colur ac Ewinedd

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00278
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Torri Gwallt Dynion

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01388
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Trin Gwallt

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01261
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Trin Gwallt

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01265
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 UAL mewn Busnes Ffasiwn ac Adwerthu

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87924
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MIG)

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA13829
 • 27/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio MIG/TIG/MMA

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA60017
 • 18/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA14682
 • 24/10/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99213
 • 22/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Mentora Effeithiol

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15150
 • 06/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Mentora Effeithiol

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15152
 • 02/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA12285
 • 25/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14009
 • 19/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15269
 • 16/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA10611
 • 13/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 VTCT mewn Celf Ewinedd

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17255
 • 30/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dylunio a Datblygu Gwefannau

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99692
 • 10/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Ychwanegol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99646
 • 11/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Ychwanegol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99668
 • 05/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Ychwanegol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99673
 • 25/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Ychwanegol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99678
 • 04/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14745
 • 14/12/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14747
 • 15/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Access

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99669
 • 14/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Access

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99681
 • 27/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion TG Cisco f8.0

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99688
 • 21/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT: Dosbarth 4 a 7

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA99238
 • Roll On, Roll Off

ICDL UWCH – TAENLENNI - UNED UNIGOL

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA03952
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL Uwch - Uned Unigol Taenlenni

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62012
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Chwaraeon

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01505
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Cymhorthwyr Nyrsio Anifeiliaid

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01444
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00100
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00336
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Gofal, Dysgu trwy Chwarae a Datblygu Plant

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00102
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Gofal, Dysgu trwy Chwarae a Datblygu Plant

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00296
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Lletygarwch ac Arlwyo

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01536
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 mewn Blodeuwriaeth

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00259
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Niwro- Gofal Anifeiliaid

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01529
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gosod Brics

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP52352
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gwaith Saer ac Asiedydd

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP51265
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Paentio ac Addurno

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51266
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01344
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Tystysgrif Estynedig mewn Busnes

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP81015
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Chynhyrchu Cerddoriaeth

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87923
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Celf a Dylunio

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00443
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00384
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Perfformio

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00211
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Level 2 Diogelwch a Deall Cerbydau Hybrid a Thrydan

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99109
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Makaton Lefel 2

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17407
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Niwrodechnoleg lefel 2 (cwrs arbenigol)

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP54123
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15110
 • 28/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15411
 • 09/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15806
 • 17/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15807
 • 19/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gwaith Saer ac Asiedydd

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51264
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladau - Gosod Trydan

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51256
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladau - Gosod Trydan

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP51257
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladau - Plymwaith

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51258
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladau - Plymwaith

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP81039
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladu (Plymwaith a Gosod Trydan)

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01551
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sylfaen Lefel 2 mewn Adeiladu: Plastro

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51268
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sylfaen Level 2 (Canolradd) mewn Adeiladu - Gosod Brics

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51269
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Test 2 Rhys Cymraeg

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP81001
 • 01/08/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP00368
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Dechnegol lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP00380
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Peiriannau'r Tir

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP00258
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Estynedig lefel 2 mewn Gwybodaeth a Thechnoleg Greadigol

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00338
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA00180
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG (ICDL Ychwanegol)

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62011
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA10789
 • 25/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15272
 • 16/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15818
 • 19/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

VTCT mewn Estyniadau Gwallt Creadigol

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99192
 • 08/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

​Cyflwyniad i Reolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy​

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99209
 • 20/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

​Cyflwyniad i Reolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy​

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99211
 • 14/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Academi ‘Cloud Foundations’ Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS)

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99690
 • 08/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Addysg Gorfforol - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00051
 • 02/09/2024

Addysg Gorfforol - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01141
 • 02/09/2024

Astudiaethau Busnes - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00048
 • 02/09/2024

Astudiaethau Busnes - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01146
 • 02/09/2024

Astudiaethau Cyfryngau Safon Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09146
 • 02/09/2024

Astudiaethau Ffilm - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00072
 • 02/09/2024

Astudiaethau ffilm Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA71323
 • 02/09/2024

Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd) - Safon Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09149
 • 02/09/2024

Bioleg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01143
 • 02/09/2024

Bioleg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00045
 • 02/09/2024

BTEC Diploma Sylfaen lefel 3 mewn Chwaraeon

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00490
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cemeg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00031
 • 02/09/2024

Cemeg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01140
 • 02/09/2024

Cerddoriaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00070
 • 02/09/2024

Cerddoriaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09148
 • 02/09/2024

Creu Gemau Cyfrifiadurol gan ddefnyddio Unreal Engine 5

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99694
 • 10/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16027
 • 14/12/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17013
 • 08/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17017
 • 15/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16133
 • 23/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17015
 • 08/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Argraffu 3D ac ALM

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62500
 • 12/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Argraffu 3D ac ALM

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA15231
 • 23/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Argraffu 3D ac ALM

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99769
 • 17/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Godio Python

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99695
 • 11/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i roboteg ME - 1 Diwrnod

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62501
 • 21/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i roboteg ME - 1 Diwrnod

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA15254
 • 16/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i roboteg ME - 1 Diwrnod

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA15258
 • 16/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i roboteg ME - 3 Diwrnod

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62502
 • 04/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i roboteg ME - 3 Diwrnod

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA15261
 • 23/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i roboteg ME - 3 Diwrnod

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA15263
 • 30/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyfrifadureg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00052
 • 02/09/2024

Cyfrifadureg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA07692
 • 02/09/2024

Cymdeithaseg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00044
 • 02/09/2024

Cymdeithaseg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01204
 • 02/09/2024

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16037
 • 16/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16055
 • 06/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16081
 • 01/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16096
 • 19/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16115
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16121
 • 18/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16122
 • 06/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16123
 • 20/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16124
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16125
 • 22/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16126
 • 06/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16127
 • 08/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16047
 • 28/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16072
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16084
 • 16/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16092
 • 12/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16106
 • 09/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17008
 • 25/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymraeg (Ail Iaith) - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00060
 • 02/09/2024

Cymraeg (Ail Iaith) - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09150
 • 02/09/2024

Cymraeg (Iaith Gyntaf) - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA12592
 • 02/09/2024

Cyn-arolygiad cerbydau ysgafn (Cwrs Pontio)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA87918
 • Roll On, Roll Off

Daearyddiaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00037
 • 02/09/2024

Daearyddiaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09153
 • 02/09/2024

Diploma Estynedig Technegol Uwch lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP00313
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 UAL mewn Busnes Ffasiwn ac Adwerthu

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87944
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 CQ mewn Nyrsio Milfeddygol - Anifeiliaid Bach

 • Level 3
 • Coleg Cambria
 • Rhan Amser
 • LA99785
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Cerbydau Modur - BR

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00333
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87950
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Peirianneg Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00862
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Datblygu Gemau a TG

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP51292
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn E-Chwaraeon - Marchnata Digidol a Menter

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01423
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00257
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00888
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87952
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 Mewn Peirianneg (Crefft)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00863
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg (Rhaglen Estynedig/Cyn-brentisiaeth)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01405
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Rheoli Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP50202
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau Uwch Gwneuthuro a Weldio

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00253
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Technolegau Digidol (Llwybr Gyrfaoedd Digidol)

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00339
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Teithio

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00495
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Therapi Harddwch a Sba

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00134
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Therapi Harddwch, Triniaethau ac Ewinedd

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP81014
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Torri Gwallt Dynion

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01495
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Trin Gwallt

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00131
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Trin Gwallt

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00332
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 Tillhill mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP51297
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Adweitheg

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17252
 • 06/11/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapïau Cyflenwol

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01560
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma mewn Adeiladu (Pensaernïaeth / Tirfesur/Rheoli)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01473
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma mewn Goruchwylio Gwasanaethau Bwyd a Diod

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01303
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Sylfaen lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00491
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Technegol Uwch Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP51296
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Technegol Uwch Lefel 3 mewn Blodeuwriaeth

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01479
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Technegol Uwch lefel 3 mewn Peirianneg Amaethyddol

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP50237
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Drama ac Astudiaethau Theatr - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09141
 • 02/09/2024

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14713
 • 22/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA14722
 • 22/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14098
 • 09/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14099
 • 11/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 3 mewn Peirianneg

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00250
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Peirianneg Uwch (Llwybr i Brentisiaeth)

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01061
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dylunio Cynnyrch - Safon Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09152
 • 02/09/2024

Economeg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00049
 • 02/09/2024

Economeg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09142
 • 01/08/2024

Excel Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99639
 • 05/12/2023
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99648
 • 25/01/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99670
 • 19/03/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99675
 • 09/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99679
 • 13/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffiseg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00033
 • 02/09/2024

Ffiseg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09154
 • 01/08/2024

Ffrangeg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00057
 • 02/09/2024

Ffrangeg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01147
 • 02/09/2024

Hanes - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00038
 • 02/09/2024

Hanes - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy