main logo

Canolfan Brifysgol

Meysydd Pwnc

Rydym wedi eich cadw chi mewn cof wrth ddylunio ein cyrsiau lefel prifysgol. Byddant yn cynyddu eich potensial gyrfa a’ch posibiliadau cyflogaeth. Mae yna reswm pam fod cymaint o fyfyrwyr yn dewis astudio cyrsiau lefel gradd gyda ni, ac mae’r nifer hynny yn cynyddu. Rydym wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd i’n cyfleusterau a’n safleoedd modern, ac mae ein myfyrwyr wedi ffynnu oherwydd hynny, gan gyflawni canlyniadau rhagorol a darganfod rhagolygon cyflogaeth well. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau eich bod chi’n datblygu’r sgiliau bywyd go iawn sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost