main logo

Mathemateg TGAU CBAC

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA70296
Lleoliad
Online
Hyd
Rhan Amser, Dyma gwrs blwyddyn rhan-amser.
Adran
Saesneg a Mathemateg
Dyddiad Dechrau
10 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
17 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae TGAU Mathemateg wedi’i rannu i’r meysydd pwnc canlynol:
Rhif
Algebra
Geometreg a Mesur
Tebygolrwydd ac Ystadegau

Bydd dau bapur ysgrifenedig yn cynnwys rhai cwestiynau byr a rhai cwestiynau hir. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau datrys problemau ac i greu strategaethau i ddatrys problemau anghyfarwydd.

Mae'r cwrs hwn yn dilyn arholiad Mathemateg Ganolradd a fydd yn eich galluogi chi i ennill hyd at radd B/6. Bydd angen TGAU gradd E/2 o leiaf arnoch chi'n barod er mwyn ymuno â’r dosbarth hwn.

Trafodwch gydag aelod o’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr os hoffech chi fod mewn dosbarth TGAU Mathemateg Uwch A*/9-C/4). Ar gyfer y dosbarth hwn, mae angen gradd C/4 arnoch chi mewn TGAU Mathemateg.
Bydd myfyrwyr yn sefyll dau arholiad allanol o werth cyfartal ym mis Mai/Mehefin;

Uned 1 (dim cyfrifiannell).
Uned 2 (cyfrifiannell).

Unrhyw un o’r canlynol:

TGAU Mathemateg gradd E/2 neu uwch.
Sgiliau Hanfodol Cymru – Cymhwyso Rhif, Lefel 1 o leiaf.
Sgiliau Gweithredol – Cymhwyso Rhif, Lefel 1 o leiaf.
Mae Mathemateg yn dod yn fwyfwy pwysig ar gyfer mynediad i rai cyrsiau addysg bellach ac addysg uwch. Byddwn ni’n awgrymu’n gryf eich bod yn nodi gofynion Mathemateg y sefydliad rydych chi’n ymgeisio amdano.

Mae Mathemateg hefyd yn dod yn ofyniad ar gyfer llawer o yrfaoedd proffesiynol, weithiau ar radd B/6 neu’n uwch.
£110
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?