main logo

Diploma lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01272
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, 1 flwyddyn lawn amser.
Adran
Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Cyfuniad o unedau Gwasanaethau mewn Lifrai, sy’n cynnwys:

1. Sgiliau Gwasanaeth Cyhoeddus a Chefnogaeth i’r Gymuned
2. Cyflogaeth mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
3. Iechyd a Ffitrwydd ar gyfer Mynediad i’r Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
4. Chwaraeon a Hamdden mewn Gwasanaethau Cyhoeddus
5. Sgiliau Ymdeithio a Thramwyo Tir
6. Gyrru yn y Gwasanaethau Cyhoeddus
7. Mynychu Digwyddiadau Brys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus

Sesiwn ffitrwydd Fitness for Forces (FFF) i wella lefelau ffitrwydd personol
Ymdaith ddeuddydd Dug Caeredin (Efydd) gan wersylla dros nos.

Y cyfle I wella TGAU Mathemateg a Saesneg wrth baratoi ar gyfer dilyniant.
Wythnos breswyl o aml-weithgaredd awyr agored yng Nglan Llyn.
Siaradwyr gwadd mewnol o sawl Gwasanaeth Cyhoeddus mewn Lifrai.
Ymweliadau allanol â darparwyr Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.
Mae asesiadau mewnol yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau, datganiadau tystion, asesiadau ymarferol, a chwarae rôl.
4 gradd TGAU rhwng A*-D / 9 – 3. Rhaid I hyn gynnwys Mathemateg a
Chymraeg/Saesneg Iaith 1af.

Yng Ngholeg Cambria, byddem yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau.
Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau a fydd gennych, ac o ganlyniad efallai y gallech symud ymlaen I gwrs lefel uwch.
Gwasanaethau mewn Lifrai, Lluoedd Arfog (Y Fyddin, Y Lynges Frenhinol, Yr Awyrlu Brenhinol, Y Môr-Filwyr Brenhinol), Heddlu, Tân ac Achub, Parafeddygon, Swyddogion Carchar, Swyddogion Rheoli Ffiniau’r DU.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?