main logo

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15806
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 3 diwrnod (09:30 – 17:00)
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
19 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
02 Apr 2026

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Rheoli'n Ddiogel yn trafod;

- Asesu risgiau
- Rheoli risgiau
- Deall cyfrifoldebau
- Deall peryglon
- Ymchwilio i ddigwyddiadau
- Mesur perfformiad
Ar ddiwedd y cwrs bydd ymgeiswyr yn sefyll arholiad theori 30 munud ac asesiad ysgrifenedig/ymarferol yn seiliedig ar waith. Bydd myfyrwyr sy’n llwyddo yn y ddwy ran o’r cwrs hwn yn cael Tystysgrif Rheoli’n Ddiogel IOSH.

Dim
Symud ymlaen i;

Cwrs Atgoffa Rheoli’n Ddiogel IOSH
Tystysgrif Adeiladu NEBOSH,
Tystysgrif Rheoli’r Amgylchedd NEBOSH
Tystysgrif Diogelwch Tân a Rheoli Risgiau NEBOSH,
Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH.
£595
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?