Cystadleuaeth Sgiliau a Rhaglen Potensial Uwch

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Ychwanegwch Eich Testun Pennawd Yma
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw’r cam cyntaf mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol a rhyngwladol i lawer o fyfyrwyr yng Ngholeg Cambria.
  • Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru, gan gynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid Cymru i herio, meincnodi a chynyddu eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws ystod o sectorau a chynrychioli’r coleg.
  • Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gynnal gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu yn y gwaith a sefydliadau dan arweiniad cyflogwyr, mae’n cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n cyd-fynd â WorldSkills ac anghenion economi Cymru.
  • Mae’r cystadlaethau yn rhad ac am ddim ac fel arfer yn cael eu cynnal rhwng Ionawr a Mawrth bob blwyddyn.
Cewch ragor o wybodaeth am y cystadlaethau sydd ar gael, dolenni i gofrestru a chanlyniadau cystadlaethau blaenorol ar wefan Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru . Am ragor o wybodaeth yn fewnol, cysylltwch â competitions@cambria.ac.uk neu eich tiwtor. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych chi!