main logo

Cystadleuaeth Sgiliau a Rhaglen Potensial Uwch

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Ychwanegwch Eich Testun Pennawd Yma
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw’r cam cyntaf mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol a rhyngwladol i lawer o fyfyrwyr yng Ngholeg Cambria.
  • Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru, gan gynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid Cymru i herio, meincnodi a chynyddu eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws ystod o sectorau a chynrychioli’r coleg.
  • Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gynnal gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu yn y gwaith a sefydliadau dan arweiniad cyflogwyr, mae’n cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n cyd-fynd â WorldSkills ac anghenion economi Cymru.
  • Mae’r cystadlaethau yn rhad ac am ddim ac fel arfer yn cael eu cynnal rhwng Ionawr a Mawrth bob blwyddyn.
Cewch ragor o wybodaeth am y cystadlaethau sydd ar gael, dolenni i gofrestru a chanlyniadau cystadlaethau blaenorol ar wefan Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru . Am ragor o wybodaeth yn fewnol, cysylltwch â competitions@cambria.ac.uk neu eich tiwtor. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych chi! 
A student holding an award

AIDEN WILLIAMS

“Mae ennill gwobr yn werthfawr iawn i mi ac yn gyflawniad enfawr.
Fy hoff ran oedd cystadlu yn y dasg ymarferol.

Byddaf yn cystadlu yn World Skills UK.”

A student holding an award

JOSHUA MITCHELL

“Mae ennill gwobr aur yn golygu mod i‘n gallu dangos fy sgiliau.
Fy hoff ran o’r gystadleuaeth oedd yr her. Dwi’n bwriadu cystadlu yn WorldSkills UK.”

A student holding an award

PARIS POVEY

“Mae ennill gwobr yn golygu mod i wedi gwneud yn dda ac wedi adolygu’n dda.
Fy hoff ran o’r gystadleuaeth oedd y sgiliau wnes i eu dysgu.”

A student holding an award

KATIE JONES

“Mae hyn yn gyffrous a dwi’n falch ohonof i fy hun. Fy hoff beth am y gystadleuaeth oedd cystadlu wrth wneud rhywbeth dwi’n ei fwynhau. Fe fydda’ i rŵan yn cystadlu yn WorldSkills.”
Stephen Kelly

AIDEN WILLIAMS

“Gwnaeth ennill gwobr yn y gystadleuaeth yma wneud i mi deimlo’n falch o’r cynnydd dwi wedi’i wneud yn fy hyfforddiant presennol. Dwi wedi mwynhau wynebu heriau amrywiol. Dwi 100% eisiau parhau i herio fy hun yn rhagor.”