WorldSkills a Rhaglen Potensial Uwch

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

A large group of Cambria World Skills winners all holding their medals looking up towards the camera
Ychwanegwch Eich Testun Pennawd Yma
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw’r cam cyntaf mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol a rhyngwladol i lawer o fyfyrwyr yng Ngholeg Cambria.
  • Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru, gan gynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid Cymru i herio, meincnodi a chynyddu eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws ystod o sectorau a chynrychioli’r coleg.
  • Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gynnal gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu yn y gwaith a sefydliadau dan arweiniad cyflogwyr, mae’n cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n cyd-fynd â WorldSkills ac anghenion economi Cymru.
  • Mae’r cystadlaethau yn rhad ac am ddim ac fel arfer yn cael eu cynnal rhwng Ionawr a Mawrth bob blwyddyn.
Cewch ragor o wybodaeth am y cystadlaethau sydd ar gael, dolenni i gofrestru a chanlyniadau cystadlaethau blaenorol ar wefan Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru . Am ragor o wybodaeth yn fewnol, cysylltwch â competitions@cambria.ac.uk neu eich tiwtor. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych chi!