main logo

Diploma Lefel 3 Mewn Peirianneg (Crefft)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00863
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn Gwrs 1 flwyddyn llawn amser (3 diwrnod yr wythnos)
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn astudio nifer o unedau arbenigol fel unedau Mecanyddol, Niwmatig a CNC sy'n cefnogi'r rhaglen hon.

2850-301 Iechyd a diogelwch peirianneg
2850-302 Egwyddorion peirianneg
2850-307 Egwyddorion peirianneg gweithgynhyrchu a mecanyddol
2850-321 Cynnal a chadw systemau niwmatig
2850-324 Peiriannu deunyddiau drwy felino
2850-326 Peiriannu deunyddiau gydag CNC
2850 329 Cynhyrchu lluniadau gan ddefnyddio CAD

Deatblygu Sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol.

Mae hon yn rhaglen beirianneg aml-ddisgyblaeth sy'n cwmpasu'r sgiliau a'r wybodaeth peirianyddol angenrheidiol i fyfyrwyr sydd am weithio ym maes peirianneg. Mae'n cefnogi myfyrwyr sy’n dymuno cael prentisiaeth yn y diwydiant gweithgynhyrchu peirianneg neu gynnal a chadw a chomisiynu.
Cyfuniad o waith aseiniad, tasgau ymarferol ac arholiadau mewnol ac allanol atebion byr.

Bydd Sgiliau Hanfodol yn cael eu hasesu’n barhaus drwy gydol y Cwrs.
Cwblhau rhaglen Beirianneg Ganolradd/Uwch/Lefel 2 llawn amser berthnasol yn llwyddiannus a Sgiliau Hanfodol cysylltiedig

Mae’n ofyniad gorfodol i fyfyrwyr gael o leiaf TGAU gradd C/4 mewn Saesneg/Cymraeg Iaith 1af a Mathemateg.
I’r rhai sydd am weithio ym maes peirianneg, mae’n rhoi cyfle i weithio mewn maes aml-ddisgyblaeth, fel cynnal a chadw mecanyddol sy’n helpu i gefnogi rhaglenni cynnal a chadw’r diwydiant cynhyrchu neu fel peiriannydd sy’n gweithio ar beiriannau cynhyrchu gweithgynhyrchu.
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?