Canolfan Brifysgol

Yng Nghanolfan Brifysgol Coleg Cambria rydym yn gweithio gyda rhai o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU i gyflwyno ein rhaglenni lefel gradd. Trwy ein cynllun rhaglen gofalus rydym yn rhoi arbenigedd a chydweithio â diwydiant wrth wraidd ein cynnig cwricwlwm a’n cyfleusterau. Mae ein holl gyrsiau wedi’u cynllunio gyda’ch cyflogaeth yn y dyfodol mewn golwg. Yn y Ganolfan Brifysgol gallwn sicrhau y bydd croeso cynnes ac rydym yma i siarad â chi am eich opsiynau a rhoi cyngor ac arweiniad unigol sydd wedi’u teilwra at eich anghenion penodol a’ch nodau gyrfa. Mae ein systemau cymorth helaeth, gan gynnwys cymorth academaidd, wedi’u dylunio i sicrhau ein bod yn bodloni eich holl anghenion, gan eich paratoi chi ar gyfer eich dyheadau addysg a gyrfa pennaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost