main logo

Canolfan Brifysgol

Yng Nghanolfan Brifysgol Cambria rydym yn gweithio gyda rhai o Brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU i ddarparu ein rhaglenni lefel gradd. Drwy ein cynlluniau rhaglenni gofalus rydym yn rhoi arbenigedd a chydweithio yn y diwydiant wrth wraidd ein cynnig cwricwlwm a’n cyfleusterau.

Mae ein holl raglenni wedi’u llunio gyda’ch cyflogaeth yn y dyfodol mewn golwg. Yn y Ganolfan Brifysgol rydym yn sicrhau croeso cynnes ac rydym yma i siarad am yr opsiynau sydd ar gael i chi a rhoi cyngor ac arweiniad unigol sydd wedi’i deilwra i’ch anghenion penodol a’ch nodau gyrfa.

Mae ein systemau cymorth cwmpasog, gan gynnwys cymorth academaidd, wedi’u llunio i sicrhau bod eich holl anghenion yn cael eu bodloni, gan eich paratoi chi at eich dyheadau addysg a gyrfa yn y pen draw.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost