main logo

Cyn-arolygiad cerbydau ysgafn (Cwrs Pontio)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87918
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, Rhwng 15 a 30 awr yn dibynnu ar brofiad
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw, Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn ymdrin â phrif rannau cerbydau o ran profi MOT cerbydau.

1. Byddwch yn dysgu am dechnoleg sy’n gysylltiedig ag archwilio ac amnewid rhannau cerbydau sy’n cael eu cynnwys ym mhrofion MOT
2. Byddwch yn cynnal cyfres o asesiadau amnewid ac archwilio rhannau o gerbydau.
3. Bydd gofyn i chi gwblhau prawf ar-lein ar gyfrifiadur.

Gwybodaeth i brofwyr newydd MOT:

Bydd angen i bob profwr MOT newydd ar gyfer cerbydau dosbarthiadau 4-7 gael cymhwyster lefel 3 mewn Gwasanaethu a Thrwsio Ceir neu gymhwyster tebyg. (Mae’r rhestr lawn o gymwysterau a dderbynnir ar gael ar Gov.UK / Become an MOT tester)

Dyma raglen bontio sy’n galluogi’r bobl ganlynol ddod yn Brofwr MOT Cerbydau; gallant fod wedi ennill cymhwyster lefel 2 neu fod wedi gweithio yn y diwydiant cerbydau ers llawer o flynyddoedd, ond nad oes ganddynt gymhwyster lefel 3 a dim ond wedi cael profiadau yn y diwydiant.

Ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen hon, byddwch wedyn yn gallu gwneud cais i ddechrau cymhwyster Profwyr MOT Dosbarthiadau 4-7 City and Guilds 3428-02.

Ar ôl i chi gwblhau’r ddwy raglen uchod a llwyddo ynddynt, gallwch wneud cais i’r DVSA ymweld â’ch safle gwaith (VT8). Byddant yn eich arsylwi yn defnyddio’r offer MOT yn eich lleoliad gwaith i sicrhau eich bod yn gallu ei ddefnyddio gyda’ch sgiliau newydd yn gywir.

Byddwch wedyn yn brofwr MOT cymwys os ydych chi’n llwyddiannus.
1. Arsylwadau o 6 asesiad sgiliau ymarferol
2. Prawf aml-ddewis ar-lein ar gyfrifiadur
Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ddangos eu bod wedi gweithio yn y diwydiant cerbydau fel technegydd/mecanig cerbydau ers 4 blynedd o leiaf
Symud ymlaen i raglen profi MOT cerbydau dosbarthiadau 4-7
er mwyn dod yn brofwr cerbydau City and Guilds 3428-02
City and Guilds 3428-01 £450.00
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?