main logo

VTCT mewn Estyniadau Gwallt Creadigol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99192
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 16 wythnos
5.30pm – 9pm
Adran
Trin Gwallt a Thorri Gwallt Dynion
Dyddiad Dechrau
06 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
12 May 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Drwy'r uned hon byddwch chi’n dysgu sut i ddarparu gwasanaethau estyniadau gwallt i'ch cleientiaid.
Bydd gallu adnabod cyflwr gwallt, croen a chroen pen eich cleient yn penderfynu pa gynhyrchion a thechnegau i'w defnyddio.
Bydd paratoi gwallt eich cleient, dethol, cymysgu a gosod yr estyniadau yn ychwanegu lliw, hyd a thrwch i wallt eich cleient. Byddwch chi’n cwblhau pob gwasanaeth drwy dorri a chaboli’r gwallt yn greadigol.
Mae cynnal a chadw'r estyniadau a'r cyngor ôl-ofal hefyd yn rhan o'r uned hon.
Byddwch chi’n ymgymryd ag ystod o weithgareddau ymarferol ac yn cael eich asesu’n rheolaidd drwy gydol y cwrs.
Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol yn cael eu profi drwy aseiniadau ysgrifenedig ac arholiad allanol.
Meddu ar wybodaeth gadarn am drin gwallt ar L2 neu L3 gan y bydd angen torri a steilio i ategu’r ystodau sydd eu hangen i gwblhau’r cymhwyster hwn.
Fe allai’r cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth yn y diwydiant trin gwallt fel arbenigwr ar gyfer estyniadau gwallt. Neu fod yn ychwanegiad i’ch gyrfa trin gwallt.
£225
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?