main logo

TGAU Saesneg (Cwrs Carlam)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17859
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 9 awr yr wythnos am 8 wythnos gan ddechrau ar yr wythnos sy’n dechrau 3 Medi er mwyn paratoi at arholiadau TGAU ar y dyddiadau canlynol felly sicrhewch eich bod yn gallu dod i’r arholiadau ar y safle:

● Uned 2 dydd Llun 4 Tachwedd 2024
● Uned 3 dydd Mercher 6 Tachwedd 2024
Adran
Saesneg a Mathemateg
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
21 Oct 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gwrs dwys techneg arholiad ac asesu di-arholiad gyda'r nod o'ch symud i radd C o leiaf mewn TGAU Iaith Saesneg (CBAC). Dros 8 wythnos o addysgu, bydd eich darlithydd TGAU Saesneg arbenigol yn dysgu pob un o'r elfennau sy'n rhan o dair uned y TGAU i chi.

Mae’r cwrs yn dechrau gyda chyfle i godi eich gradd Uned 1 (Llafaredd) ac yn parhau trwy Unedau 2 a 3, gan eich paratoi ar gyfer y ddau arholiad ym mis Tachwedd. Bydd y gwersi’n cael eu cyflwyno o bell ac wyneb yn wyneb bob wythnos gyda gwaith i’w wneud yn annibynnol.

Bydd y Rhaglen Cwrs Carlam TGAU hon yn cael ei chyflwyno dros 8 wythnos felly mae presenoldeb rhagorol yn hanfodol er mwyn osgoi disgyn y tu ôl i’r gweddill, a llwyddo yn y pen draw.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal 9 awr yr wythnos. Bydd 3 awr wyneb yn wyneb, 3 awr yn gyfunol (cyfuniad o wyneb yn wyneb ac o bell), a 3 awr yn astudio’n annibynnol i gael eu cwblhau yn eich amser eich hun.


Arholiadau TGAU CBAC
Gradd D o leiaf mewn TGAU Iaith Saesneg.
Mae’n hanfodol gallu cyrchu gliniadur neu gyfrifiadur
Mae TGAU Saesneg yn gymhwyster sy’n gallu agor drysau i ragor o astudio a/neu gyflogaeth.
£110
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?