main logo

Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Menter Greadigol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17925
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Blwyddyn
Adran
Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth
Dyddiad Dechrau
19 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Menter Greadigol wedi'i gynllunio i ddarparu myfyrwyr gyda’r sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i ddatblygu eu gyrfaoedd fel gweithwyr creadigol proffesiynol.

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr feithrin eu cyflogadwyedd trwy ddatblygu eu sgiliau menter greadigol, gan ehangu eu sylfaen cysylltiadau wrth ddatblygu eu prosiectau cychwynnol ac ymarfer proffesiynol.

Mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cychwyn eu cwmni neu eu prosiectau eu hunain ac sy'n dymuno archwilio ac ymestyn eu hymarfer creadigol trwy brofiad dysgu ymdrochol.
Asesir y cymhwyster hwn trwy:

● ddwy uned wedi’u hasesu a’u safoni’n fewnol, sy’n destun sicrwydd ansawdd gan Gorff Dyfarnu UAL
● un uned wedi’i hasesu’n fewnol sy’n cael ei marcio gan y ganolfan a’i safoni gan Gorff Dyfarnu UAL
TGAU gradd 4 neu radd C (neu gymhwyster lefel 2 cyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg.

Cymwysterau Safon Uwch, Diplomâu Lefel 3, prentisiaeth berthnasol neu brofiad diwydiant perthnasol.
Cyflogaeth / Hunangyflogaeth – Gall myfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn sefydlu eu cwmni eu hunain, dod yn weithiwr llawrydd neu symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth.

Addysg uwch – Bydd y cymhwyster yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu portffolio o waith, gan eu galluogi i symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch neu gonservatoires.
cyllid 16–19, Benthyciad Dysgwyr Uwch.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?