main logo
Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA18310
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnos – ar ddydd Mawrth – 18:00 – 21:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG, Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol
Dyddiad Dechrau
24 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
03 Dec 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Mae marchnata digidol yn rhan annatod o strategaeth farchnata gyffredinol ac mae’n cynnwys defnyddio cyfryngau digidol a chymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth a hysbysebu cynnyrch neu wasanaeth.

Wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, mae defnyddwyr yn cynhyrchu llawer iawn o wybodaeth, sydd hefyd yn rhyngweithio ac yn rhannu gwybodaeth yn fwy nag erioed.

Erbyn hyn mae gan y defnydd o gyfryngau cymdeithasol gyrhaeddiad mor enfawr nes bod marchnata digidol yn ceisio manteisio arno, gan anelu at gysylltu ac ymgysylltu â darpar gwsmeriaid mewn ffordd bersonol trwy ystod o sianeli cyfryngau.

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i’r cysyniadau angenrheidiol sydd ynghlwm â’r broses hon ac yn eich galluogi i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol mewn ffordd ddylanwadol.

Fel rhan o'r cwrs hwn bydd disgwyl i chi greu ystod o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ffug i helpu i ddatblygu eich sgiliau a chreu proffiliau perthnasol. Byddwch yn defnyddio'r proffiliau a'r offer marchnata hyn i helpu i hyrwyddo busnesau bach ffug.

Mae’r cwrs yn dyfarnu Dyfarniad Lefel 3 Cymwysterau Gateway mewn Marchnata Digidol.

Canlyniadau Dysgu’r Uned
1. Gwybod am ddulliau marchnata digidol sy’n cael eu defnyddio mewn sectorau gwahanol
2. Deall ymgyrchoedd marchnata digidol
3. Gallu creu cynnig ar gyfer ymgyrch marchnata digidol i hyrwyddo cwmni, cynnyrch neu wasanaeth i gynulleidfa

Yn ystod y Dyfarniad hwn, y nod ydy bod dysgwyr gynllunio a rheoli ymgyrch marchnata. Byddwch yn ymchwilio ystod o lwyfannau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer marchnata digidol fel teledu, hysbysebu digidol a phrint, gwefannau a’r cyfryngau cymdeithasol yn sail i greu eu hymgyrch eu hunain. Gallai hynny fod i hyrwyddo cynnyrch neu godi ymwybyddiaeth o fater. Byddwch yn gwerthuso eich ymateb wrth ymateb i friff dylunio a nodi gwelliannau ar gyfer y dyfodol.
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid. Asesiad ffurfiol trwy bortffolio tystiolaeth
Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol ac eithrio bod yn gyfarwydd â gwaith safonol cyfrifiadur a systemau meddalwedd safonol – fodd bynnag, mae profiad blaenorol neu gyfarwydd-deb â systemau TG a busnes cyffredinol yn ddymunol.

Byddwch yn dysgu’r sgiliau technegol sydd eu hangen arnoch i gyrraedd eich nodau a bydd yn rhoi’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen i lwyddo.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi helpu i gynllunio a gweinyddu ymgyrch farchnata ddigidol a chreu presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol
£190
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?