main logo

​Cyflwyniad i Reolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy​

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99208
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 1 Diwrnod.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy yn systemau rheoli yn seiliedig ar gyfrifiadur sy’n cael eu defnyddio mewn awtomatiaeth ddiwydiannol i fonitro a rheoli peiriannau neu brosesau. Maen nhw wedi’u dylunio i wrthsefyll amgylcheddau diwydiannol caled ac yn arferol maen nhw’n cael eu defnyddio i awtomeiddio tasgau sydd angen manylder, dibynadwyedd a hyblygrwydd.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o sut mae Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy (PLC) yn gweithio, y caledwedd a’r feddalwedd sy’n rhan o PLC a’r rhyngweithiad rhwng y cydrannau. Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i ddyfeisiau maes mewnbwn ac allbwn, dulliau cyfathrebu a chymwysiadau cyffredin PLC.

Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i ddefnyddio a chymhwyso PLC, y caledwedd a'r feddalwedd sy'n ffurfio PLC a'r rhyngweithiad rhwng y cydrannau. Bydd dysgwyr yn datblygu eu gallu i ddefnyddio technegau rhaglennu safonol i gynhyrchu rhaglenni syml ar gyfer PLC modern. Byddant hefyd yn dod i ddeall y gwahanol fathau o gyfryngau cyfathrebu sy’n cael eu defnyddio i gysylltu niferoedd mwy o PLC â'i gilydd, y saernïaeth rwydweithio sy’n cael ei defnyddio a'r safonau a phrotocolau cysylltiedig.

Bydd y cwrs yn gorffen gyda dysgwyr yn creu rhaglen PLC syml ar gyfer proses weithgynhyrchu diwydiannol nodweddiadol gan ddefnyddio meddalwedd efelychu 3D modern.

Deilliannau dysgu

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, bydd y dysgwr yn:

Deall gofynion dewis, caledwedd a meddalwedd PLC.
Gallu defnyddio technegau rhaglennu safonol i gynhyrchu rhaglen ar gyfer PLC.
Deall cymwysiadau rheolwr rhaglenadwy syml.
Deall cyfryngau a rhwydweithiau cyfathrebu data sy’n cael eu defnyddio gyda PLC modern.
Datblygu a phrofi rhaglen PLC syml.

Asesiadau ffurfiannol amlddewis rheolaidd.
Does dim angen gwybodaeth flaenorol, er byddai dealltwriaeth o egwyddorion peirianneg mecanyddol/trydanol cyffredinol yn fanteisiol.
Technegydd PLC
Rhaglennydd PLC
Trydanwr Diwydiannol
Technegydd Rheoli
Peiriannydd Cynnal a Chadw
Technegydd Awtomatiaeth
Technegydd Offeryniaeth a Rheoli,
echnegydd Gwasanaeth Maes
Technegydd Awtomatiaeth Proses.
£180 y dysgwr (6 o leiaf)
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?