main logo

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA12285
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Amseroedd y sesiynau yw 9:30 – 15:30, ar y dyddiadau canlynol:
● 28.03.23
● 18.04.23

Bydd angen amser ar yr ymgeiswyr hefyd I weithio ar eu hasesiad y tu allan I’r sesiynau hyfforddi. Mae pob uned yn ei gwneud yn ofynnol I aseiniad gael ei gwblhau cyn y sesiwn nesaf a gynlluniwyd, felly bydd angen i’r ymgeiswyr ystyried hyn wrth gynllunio eu hamser a chofrestru ar y cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
24 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
28 Apr 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster hwn?

● Arweinwyr tîm gweithredol, gan eich helpu chi I fod yn fwy effeithiol a hyderus yn eich rôl.
● Arweinwyr tîm newydd neu ddarpar arweinwyr tîm, gan eich helpu chi I bontio o weithio mewn tîm I arwain tîm.
● Hefyd ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno cael cymhwyster rheoli ffurfiol a throsglwyddadwy.
● Dysgwyr nad oes ganddynt lawer iawn o amser I'w dreulio’n astudio.

Bydd dwy uned yn cael eu hastudio:

● Arwain eich Tîm Gwaith
● Cynllunio a Monitro Gwaith
Dau aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau
Dim
Mae hwn yn gymhwyster rheoli cydnabyddedig iawn gan arweinydd marchnad y DU, a fydd yn eich galluogi i fod o flaen y gweddill.

Bydd dysgwyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen at Dystysgrif Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain, neu’r Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli.
£320
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?