main logo

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14018
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Yn cael ei gyflwyno wyneb yn wyneb yn yr Ysgol Fusnes ar ein safle Llaneurgain

Yr amseroedd yw 9.30am – 4pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
09 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
29 Jul 2026

Trosolwg o’r Cwrs

Uned 406 Datblygu Eich Arddulliau Arwain

Uned 417 Rheoli a Gweithredu Newid yn y Gweithle

Uned 402 Rheoli Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn eich Maes eich Hun

Uned 408 Cyfathrebu Rheoli

Uned 405 Datblygu Pobl yn y Gweithle

Uned 505 Rheoli Datblygiad Unigol

Uned 418 Diwylliant Sefydliadol

Uned 507 Deall yr Amgylchedd Sefydliadol
8 aseiniad ysgrifenedig (pob un yn tua 2,000 o eiriau o hyd), wedi’u gosod gan y Sefydliad Arwain a Rheoli.
Cwblhau dadansoddiad anghenion hyfforddi a fydd yn cael ei adolygu gan dîm y cwrs, i benderfynu a ydych chi’n gweithio ar y lefel briodol ar gyfer y cymhwyster.
Cynorthwyo rheolwyr canol newydd neu ddarpar reolwyr i ddatblygu dealltwriaeth well o’u swydd i gynyddu effeithiolrwydd. Hefyd, ar gyfer rheolwyr canol profiadol sydd eisiau cymhwyster rheoli trosglwyddadwy ffurfiol.
£945

Anfonwch e-bost at ymholiadau@cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?