main logo

CYFLOGI PRENTIS

IT Apprentices working on a laptop with servers in the background
Cyflogi prentis yng nghymru

Rydym yn ddarparwr prentisiaethau allweddol yng Nghymru ac rydym yn gweithio gyda nifer o sectorau diwydiant ledled y rhanbarth ac ymhellach na hynny.

Mae nifer y cyflogwyr sy’n dewis prentisiaethau ar gyfer eu gweithwyr presennol a newydd yn cynyddu ac mae rhagor o fusnesau’n sylweddoli manteision cefnogi datblygu sgiliau trwy raglenni prentisiaethau.

Gweld pob Maes Pwnc

Popeth sydd angen i chi ei wybod

Mae prentisiaid yn ennill sgiliau gwerthfawr wrth weithio, ochr yn ochr ag astudio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sydd cyfwerth â 5 TGAU

Mae prentisiaid yn ennill sgiliau gwerthfawr wrth weithio, ochr yn ochr ag astudio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sydd cyfwerth â 2 Safon Uwch

Ar lefel Prentisiaethau Uwch, mae unigolion yn gweithio tuag at gymhwyster sy’n gyfwerth â HND / HNC, gradd sylfaen neu radd anrhydedd. Mae Prentisiaethau Uwch ar gael ar draws ystod o sectorau o Awyrennau i Gyfrifeg i Adeiladu.

Siaradwch â'n tîm heddiw

Siaradwch â’n tîm cyfeillgar heddiw i ddysgu rhagor am brentisiaethau – 0300 30 30 006, neu cliciwch ar y botwm sydd gyferbyn i anfon e-bost at y Tîm Prentisiaethau.

Cyflogi prentis yn Lloegr

Rydym yn ddarparwr cymeradwy yn Lloegr ar gyfer Busnesau sy’n Talu’r Ardoll. Mae nifer y cyflogwyr sy’n dewis prentisiaethau ar gyfer eu gweithwyr presennol a newydd yn cynyddu ac mae rhagor o fusnesau’n sylweddoli manteision cefnogi datblygu sgiliau trwy raglenni prentisiaethau.

Mewn partneriaeth â
welsh government government with red background

Llywodraeth Cymru

.

Strwythur Prentisiaethau
1

Twf Swyddi Cymru+
Lefel 1

Cymwysterau Cyfwerth
Dysgu Galwedigaethol
Lefel Cyflogaeth
Cyn-brentisiaeth

2

Prentisiaethau Sylfaen
Lefel 2

Cymwysterau Cyfwerth
5 TGAU (Gradd A-C)
Lefel Cyflogaeth
Technegydd rhannol gymwys

3

Prentisiaethau
Lefel 3

Cymwysterau Cyfwerth
3 Chymhwyster Safon Uwch
Lefel Cyflogaeth
Technegydd Cymwys / Arweinydd Tîm

4/5

Prentisiaeth Uwch
Lefel 4/5

Cymwysterau Cyfwerth
Gradd Sylfaen (HNC / HND)
Lefel Cyflogaeth
Rheolwr

5/6

Prentisiaethau Gradd/Uwch
Lefel 5/6

Cymwysterau Cyfwerth
Gradd Baglor / Gradd Meistr
Lefel Cyflogaeth
Uwch Reolwyr / Partner / Cyfarwyddwr

Cwestiynau Cyffredin

CYMRU

Rhaid i chi fod: Yn 16 oed neu’n hŷn. Wedi gweithio o leiaf 16 awr Gwaith 51% o’r amser yng Nghymru am gyfnod eich prentisiaeth. Ddim mewn addysg amser llawn.

Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar y math o gymhwyster a’r lefel. Gall prentisiaeth gymryd rhwng 1 a 4 blynedd i’w chwblhau.

Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Byddwch yn cael eich talu yn unol â chanllawiau cyflog cenedlaethol – Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am ganllawiau Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Mae’r ddarpariaeth yn dibynnu ar y diwydiant y mae’r brentisiaeth ynddo. Mae rhai rhaglenni’n cael eu cyflwyno yn y gweithle yn unig, mae eraill angen mynd i un o safleoedd ein coleg.

Ydyn – mae prentisiaethau yn agored i weithwyr presennol a gweithwyr newydd.

Yn Amodol ar Gymhwysedd. 

Mae cyflogwyr yn hysbysebu cyfleoedd prentisiaeth ar eu cyfryngau eu hunain a / neu drwy Wasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru

LLOEGR

Yn 16 oed neu’n hÿn Yn gweithio 30 awr yr wythnos o leiaf Gweithio 50% o’r amser yn Lloegr am gyfnod eich prentisiaeth Ddim mewn addysg amser llawn.

Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar y math o gymhwyster a’r lefel. Gall prentisiaeth gymryd rhwng 1 a 4 blynedd i’w chwblhau.

Gall prentisiaethau gael eu hariannu gan daliadau ardoll cyflogwyr, cyd-fuddsoddi a ariennir rhwng cyflogwyr a’r ESFA neu eu hariannu’n llawn gan yr ESFA (yn dibynnu ar feini prawf).

Byddwch yn cael eich talu yn unol â chanllawiau cyflog cenedlaethol – Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am ganllawiau Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Rhaid i leiafswm o 20% o’r dysgu fod ‘i ffwrdd o’r swydd’ a bydd hyn yn cael ei gytuno gyda’ch cyflogwr yn y cyfnod ymsefydlu.

Ydyn – Mae prentisiaethau yn agored i weithwyr presennol a recriwtiaid newydd

Yn Amodol ar Gymhwysedd. 

Mae cyflogwyr yn hysbysebu cyfleoedd Prentisiaeth ar eu sianeli eu hunain a/neu drwy’r gwasanaeth Darganfod Prentisiaeth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost