CYFLOGWCH BRENTIS

An apprentice in a workshop carefully working on a circuit
Cyflogi prentis yng nghymru
Rydym yn ddarparwr prentisiaethau allweddol yng Nghymru ac rydym yn gweithio gyda nifer o sectorau diwydiant ledled y rhanbarth ac ymhellach na hynny. Mae nifer y cyflogwyr sy’n dewis prentisiaethau ar gyfer eu gweithwyr presennol a newydd yn cynyddu ac mae rhagor o fusnesau’n sylweddoli manteision cefnogi datblygu sgiliau trwy raglenni prentisiaethau.

Gweld pob Maes Pwnc

Popeth sydd angen i chi ei wybod
Mae Prentisiaid Sylfaen yn astudio tuag at gymwysterau sy’n gyfwerth â 5 TGAU neu NVQ Lefel 2, ac yn aml yn mynd ymlaen i gwblhau Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch.
Mae prentisiaid yn dysgu sgiliau gwerthfawr yn y gwaith, wrth astudio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n gyfwerth â 5 TGAU, 2 Lefel A neu NVQ lefel 3.
Ar lefel Prentisiaethau Uwch, mae unigolion yn gweithio tuag at gymhwyster sy’n gyfwerth â HND / HNC, gradd sylfaen neu radd anrhydedd. Mae Prentisiaethau Uwch ar gael ar draws ystod o sectorau o Awyrennau i Gyfrifeg, Adeiladu i Gyfryngau Creadigol

Siaradwch â'n tîm heddiw

Siaradwch â’n tîm cyfeillgar heddiw i ddysgu rhagor am brentisiaethau – 0300 30 30 006.
Cyflogi prentis yn Lloegr
Rydym yn ddarparwr cymeradwy yn Lloegr ar gyfer Busnesau sy’n Talu’r Ardoll. Mae nifer y cyflogwyr sy’n dewis prentisiaethau ar gyfer eu gweithwyr presennol a newydd yn cynyddu ac mae rhagor o fusnesau’n sylweddoli manteision cefnogi datblygu sgiliau trwy raglenni prentisiaethau.
Mewn partneriaeth â

Undeb Ewropeaidd

.

Llywodraeth Cymru

.

European Union Social Fund

Undeb Ewropeaidd

.

Strwythur Prentisiaethau
1

Lefel a
Hyfforddeiaeth

Cymwysterau Cyfwerth
Dysgu Galwedigaethol
Lefel Cyflogaeth
Cyn-brentisiaeth

2

Lefel 2
Prentisiaeth Sylfaen

Cymwysterau Cyfwerth
5 TGAU (Gradd A-C)
Lefel Cyflogaeth
Technegydd rhannol gymwys

3

Lefel 3
Prentisiaeth

Cymwysterau Cyfwerth
3 Chymhwyster Safon Uwch
Lefel Cyflogaeth
Technegydd Cymwys M Arweinydd Tîm

4/5

Lefel 4/5
Prentisiaeth Uwch

Cymwysterau Cyfwerth
Gradd Sylfaen (HNC / HND)
Lefel Cyflogaeth
Rheolwr

5/6

Lefel 5/6
Addysg Uwch Prentisiaeth Uwch

Cymwysterau Cyfwerth
Gradd Baglor / Gradd Meistr
Lefel Cyflogaeth
Uwch Reolwyr / Partner / Cyfarwyddwr

Cwestiynau Cyffredin

CYMRU

Rhaid i chi fod: Yn 16 oed neu’n hŷn Wedi gweithio o leiaf 16 awr Gwaith 51% o’r amser yng Nghymru am gyfnod eich prentisiaeth Ddim mewn addysg amser llawn.
Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar y math o gymhwyster a’r lefel. Gall prentisiaeth gymryd rhwng 1 a 4 blynedd i’w chwblhau.
Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.
Byddwch yn cael eich talu yn unol â chanllawiau cyflog cenedlaethol – Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth
Mae’r ddarpariaeth yn dibynnu ar y diwydiant y mae’r brentisiaeth ynddo. Mae rhai rhaglenni’n cael eu cyflwyno yn y gweithle yn unig, mae eraill angen mynychu un o safleoedd ein coleg.
Ydyn – mae prentisiaethau yn agored i weithwyr presennol a gweithwyr newydd
Mae cyflogwyr yn hysbysebu cyfleoedd prentisiaeth ar eu cyfryngau eu hunain a / neu drwy Wasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru

LLOEGR

Yn 16 oed neu’n hÿn Yn gweithio 30 awr yr wythnos o leiaf Gweithio 50% o’r amser yn Lloegr am gyfnod eich prentisiaeth Ddim mewn addysg amser llawn.
Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar y math o gymhwyster a’r lefel. Gall prentisiaeth gymryd rhwng 1 a 4 blynedd i’w chwblhau.
Byddwch yn cael eich talu yn unol â chanllawiau cyflog cenedlaethol – Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth.
Rhaid i o leiaf 20% o’r dysgu fod ‘ddim yn y gwaith’, a chytunir ar hyn gyda’ch cyflogwr yn ystod y cyfnod ymsefydlu.
Ydyn – mae prentisiaethau yn agored i weithwyr presennol a gweithwyr newydd.
Mae cyflogwyr yn hysbysebu cyfleoedd prentisiaeth ar eu cyfryngau eu hunain a / neu drwy’r gwasanaeth ‘Find an Apprenticeship’.
Gall prentisiaethau gael eu hariannu drwy daliadau ardoll cyflogwyr, arian a fuddsoddir ar y cyd gan y cyflogwyr a’r ESFA, neu gallant gael eu hariannu’n llawn gan yr ESFA (sy’n ddibynnol ar feini prawf).

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost