main logo

Sbaeneg sgwrsio - Dechreuwyr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17074
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnos (2 awr yr wythnos); 2.30pm i 4.30pm yn y prynhawn.
Adran
Ieithoedd
Dyddiad Dechrau
03 Oct 2024
Dyddiad Gorffen
12 Dec 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Ydych chi wedi bod eisiau dysgu iaith dramor ers erioed? Dewch i ymuno â’r hwyl yng Ngholeg Cambria!

Mae’r cwrs Sbaeneg i Ddechreuwyr wedi’i ddylunio ar gyfer oedolion sydd â rhywfaint neu ddim gwybodaeth flaenorol o Sbaeneg ac mae’n ddosbarth sgyrsiol 10 wythnos sy’n eich helpu chi i ddatblygu sgiliau siarad a gwrando.

Bob wythnos bydd y sesiynau yn canolbwyntio ar weithgareddau a chwisiau diddorol a fydd yn eich helpu chi i ennill hyder a chynyddu eich gwybodaeth, wrth ymestyn eich geirfa a’ch dealltwriaeth.

Yn ogystal, byddwch chi’n gallu cyrchu adnoddau ar-lein a chyflwyniadau i’ch helpu chi gartref.

Bydd y themâu a ddewiswyd yn eich helpu chi i ddeall iaith a diwylliant Sbaeneg a fydd yn gwella eich iaith Sbaeneg ar wyliau.

Mae pynciau Sbaeneg yn cynnwys:

- Siarad amdanoch chi’ch hun
- Siarad am eich hobïau
- Trefnu a chadw ystafelloedd mewn gwestai
- Archebu bwyd a Diod
- Siopa
- Cyfarwyddiadau a theithio
- Diwylliant Sbaeneg
Nid oes angen unrhyw sgiliau Sbaeneg blaenorol.
Bydd datblygu sgiliau mewn iaith arall bob amser yn sgil ddefnyddiol a gwerthfawr iawn i’w feddu ar draws llawer o ddiwydiannau a gyrfaoedd.
Am ddim.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?