main logo

Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn (Gyda’r Nos)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA50537
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Cwrs blwyddyn 1 noson yr wythnos yw hwn (6-9)
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
12 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i feithrin sgiliau lefel uwch mewn gwasanaethu a thrwsio ac hefyd yn addas i’r rhai sy’n astudio rhaglenni Prentisiaeth Fodern. Byddwch yn dysgu sut i wneud diagnosis o ddiffygion mwy cymhleth, atgyweirio unedau mawr, a dysgu am weithdrefnau profi ac atgyweirio systemau injan, fframiau, trawsyriannau a systemau trydanol.
Bydd gweithgareddau ymarferol yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gwaith realistig. Byddwn yn profi gwybodaeth drwy aseiniadau ysgrifenedig byr a chwestiynau gydag atebion amlddewis. Bydd asesiadau ymarferol yn cael eu cynnal yn ystod gweithgareddau yn y gweithdy.
Mae angen sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da ar fyfyrwyr.

Mae hon yn rhaglen cwrs carlam – bydd angen i ddysgwyr ddangos bod ganddyn nhw naill ai gefndir neu wybodaeth flaenorol o sgiliau peirianneg cerbydau modur neu weithio yn y diwydiant.
Cyflogaeth yn y diwydiant Cerbydau Modur
Symud ymlaen i Reoli Proffesiynol yn y Diwydiant Modur neu Lefel 4.
Prentisiaeth uwch yn y diwydiant modur.
Gradd Sylfaen yn y brifysgol.
£695
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?