main logo

Tystysgrif NEBOSH EMC1 mewn Rheolaeth Amgylcheddol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01242
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Cwrs 7 wythnos. Ar Ddydd Mawrth, un diwrnod yr wythnos. 9.30am tan 4.30pm
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
04 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
29 Apr 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Sylfeini mewn rheolaeth amgylcheddol.
Systemau rheoli amgylcheddol.
Asesu agweddau ac effeithiau amgylcheddol.
Cynllunio ar gyfer argyfyngau amgylcheddol a mynd i’r afael â nhw.
Rheoli allyriadau i’r aer.
Rheoli sŵn amgylcheddol.
Rheoli halogi ffynonellau dŵr.
Rheoli gwastraff a defnydd tir.
Ffynonellau a defnydd o ynni ac effeithlonrwydd ynni.
Arholiad llyfr agored. Asesir yn ddigidol. 24 awr i’w gwblhau ar-lein.
Dim
Gyrfa mewn Rheolaeth Amgylcheddol.
£900 y person.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfrau cwrs neu ddeunyddiau cwrs google.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?