main logo

Dysgu Saesneg: Llwybr ESOL i AB

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP10279
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Blwyddyn
Adran
Dysgu Saesneg
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae ein cwrs Dysgu Saesneg: Llwybr ESOL i AB yn berffaith ar gyfer datblygu sgiliau
iaith Saesneg wrth baratoi ar gyfer addysg bellach a bywyd gwaith.

Bydd dysgwyr yn ennill sgiliau:
● Saesneg fel Ail Iaith (cymwysterau M2, M3 neu L1)
● Tystysgrif Mynediad 3 City & Guilds neu Dystysgrif Estynedig Mynediad 3 mewn
Cyflogadwyedd
● Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Mathemateg
● Sgiliau Digidol a Chynaliadwyedd a Chymuned
Mae’r cwrs llawn amser hwn wedi’i lunio i helpu dysgwyr i ddod yn rhan o gymuned Coleg
Cambria a datblygu nodau dyheadol ar gyfer eu dyfodol. Mae dysgwyr yn cael budd o
gynllun dilyniant sydd wedi’i deilwra iddynt, sy’n rhoi rhaglen ddatblygu strwythuredig wedi’i phersonoleiddio i gyd-fynd â’u hanghenion unigol.

Dechreuwch eich taith ddysgu gydol oes yng Ngholeg Cambria gyda’n cwrs llawn amser
Dysgu Saesneg: Llwybr ESOL i Addysg Bellach.
Aseiniadau wedi’u gosod yn allanol a’u marcio’n fewnol
Mae’n rhaid i fyfyrwyr fod yn 16 oed neu hŷn yn y flwyddyn academaidd gyfredol. Bydd ymgeiswyr yn cael eu gwahodd am asesiad cychwynnol i sicrhau lefel llinell sylfaenol ar gyfer Mynediad 3.
Cymwysterau ychwanegol mewn ‘Dysgu Saesneg’ neu gefnogi dilyniant i astudiaethau galwedigaethol
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?