main logo

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01026
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 8 wythnos. Mae sesiynau’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener o 9.30pm tan 4.30pm. Gallwch ddod naill ddiwrnod neu’r llall bob wythnos yn dibynnu ar eich dewis.
Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
28 Aug 2024
Dyddiad Gorffen
16 Oct 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’n addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a’r rhai sy’n dymuno bod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r Uned hon yn rhan o’r cymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae’n darparu dealltwriaeth o beryglon yn y gweithle a sut i reoli’r risgiau.

Cynnwys maes llafur Uned NG2.

Elfen 5: Iechyd Corfforol a seicolegol.
Elfen 6: Iechyd cyhyrysgerbydol.
Elfen 7: Cyfryngau cemegol a biolegol.
Elfen 8: Materion cyffredinol yn y gweithle.
Elfen 9: Offer Gwaith.
Elfen 10: Tân.
Elfen 11: Trydan.

Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau asesiad risg mewn rhan o weithle o’u dewis.
Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiad yn y gweithle o gymorth gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Gwaith ym maes iechyd a diogelwch.
£657 y person.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfrau cwrs neu ddeunyddiau cwrs google.

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?