main logo

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA07407
Lleoliad
Coleg Cambria
Hyd
Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell, 15 mis.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Gweinyddu Busnes yn galluogi'r dysgwr i ddatblygu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o sut i weithio a chyfathrebu mewn amgylchedd busnes a rheoli eu gwaith eu hunain a datblygiad proffesiynol. Byddant yn meithrin sgiliau mewn nifer o weithgareddau gweinyddol gan gynnwys rheoli gwybodaeth, cynorthwyo gyda chyfarfodydd a chynhyrchu dogfennau. Bydd y rhaglen yn helpu dysgwyr i ennill gwybodaeth ymarferol wrth ddarparu cymorth gweinyddol arferol a mwy cymhleth.

Mae cymwysterau Lefel 2 wedi'u hanelu'n gyffredinol at weinyddwyr, swyddogion iau, derbynwyr, derbynwyr meddygol, ysgrifenyddion cyfreithiol iau neu ysgrifenyddion meddygol iau.

Sesiwn ymsefydlu 1 x sesiwn 3 awr i gynnwys holiadur cyn y cwrs a chofrestru. Gellir teilwra’r asesiad o unedau i fodloni anghenion y dysgwr a’r cyflogwr a gellir ei gyflwyno yn y gweithle.
Bydd asesiad cychwynnol manwl yn cael ei gynnal. Mae’r Tîm Asesu yng Ngholeg Cambria yn gweithio’n agos gyda busnesau, adrannau, rheolwyr a gweithwyr i gyflwyno cymwysterau wedi’u teilwra yn seiliedig ar swyddi unigol.

Bydd cymorth strwythuredig ar gael yn y gweithle a chymorth hyblyg yn y coleg.
Bydd cymorth gan yr asesydd dros y ffôn / e-bost ar gael hefyd.

Pan fydd swydd dysgwr yn bodloni’r meini prawf efallai y gallant symud ymlaen i Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes.
I gael gwybod y gost, ffoniwch ein Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ar 0300 30 30 006
neu anfonwch e-bost at:employers@cambria.ac.uk
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?