main logo

Diploma Lefel 2 mewn Chwaraeon

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01505
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Chwaraeon a Ffitrwydd
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Un ar ddeg o unedau galwedigaethol gweithgareddau chwaraeon, ffitrwydd ac awyr agored.

1) Ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff
2) Perfformiad chwaraeon ymarferol
3) Perfformiad y meddwl a chwaraeon
4) Y perfformiwr chwaraeon ar waith
5) Gweithgareddau chwaraeon blaenllaw
6) Anatomi a Ffisioleg
7) Ffordd o fyw a llesiant
8) Anaf a’r perfformiwr chwaraeon
9) Cynnal digwyddiad chwaraeon
10) Y diwydiant chwaraeon a hamdden heini
11) ProfiaGwaith

Mae'n ofynnol ailsefyll unrhyw gymhwyster TGAU Mathemateg a/neu Saesneg nad yw’n gradd C/4 ar hyn o bryd.
Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle I gymryd rhan yng nghwrs Dug Efydd Caeredin.

Cymwysterau ychwanegol:
● Gwobr Efydd Dug Caeredin.
● Gwobr Lefel 2 mewn Arweinwyr Chwaraeon
● Cymorth Cyntaf brys Lefe3

Cyfleoedd profiad gwaith o fewn y diwydiant.
Bydd naw uned yn cael eu hasesu’n fewnol trwy aseiniadau rheolaidd, gyda gradd lefel llwyddo, teilyngdod neu ragorol.
Bydd dwy uned yn cael eu hasesu’n allanol trwy arholiadau ar-lein.
4 TGAU gradd D (3 neu uwch yn Lloegr) neu uwch arnoch chi gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Byddwn yn adolygu perfformiad y dysgwyr hynny sy’n dod o’r cwrs lefel 1.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Symud ymlaen i Lefel 3 mewn chwaraeon: Mae angen proffil Teilyngdod Teilyngdod (TT) yn Lefel 2 a TGAU Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) gradd C/4.

Cyflogaeth yn y diwydiant chwaraeon ar lefel Sylfaen.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?