main logo

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT: Dosbarth 4 a 7

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99238
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, 9am – 4pm, 1 wythnos
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw, Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

A ydych chi’n dymuno medru cynnal profion y Weinyddiaeth Drafnidiaeth (MOT) ar gerbydau? Byddwch yn astudio’r unedau a ganlyn:

* Arferion gweithio diogel yn y ganolfan brofi
* Perthnasoedd gwaith yn y ganolfan brofi
* Rheoli eich datblygiad personol eich hun fel Profwr MOT
* Cynnal gwiriadau cyn prawf ar gyfer prawf addasrwydd ar gyfer y ffordd fawr cyfnodol statudol
* Cynnal prawf addasrwydd ar gyfer y ffordd fawr cyfnodol statudol

Mae’r cwrs yn dilyn rhaglen astudio hyfforddiant profwyr MOT diweddaraf yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) ar gyfer cerbydau dosbarth 4 a dosbarth 7.

Bob diwrnod bydd y sesiynau astudio yn gyfuniad o weithgareddau wedi’u seilio yn yr ystafell ddosbarth wedi’u dilyn gan hyfforddiant ymarferol.

Bydd yr asesiad terfynol yn cynnwys
1. Profion ar-lein
2. Arsylwi prawf ar gerbyd
Arsylwi ymarferol a phrofion ar-lein ar gyfrifiadur.
Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster cerbyd modur lefel 3 cymeradwy, fel City & Guilds neu IMI Lefel 3 Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau, neu brentisiaeth gydnabyddedig ym maes cerbydau ar lefel 3.

Mae rhaglenni astudio ychwanegol ar gael i gefnogi’r rhai nad oes ganddynt gymhwyster lefel 3 cydnabyddedig. Gellir rhoi arweiniad ynghylch hyn.

Bydd angen i chi ddangos fod gennych chi o leiaf 4 blynedd o weithio yn y diwydiant cerbydau, a ddylai fod yn gysylltiedig â gweithgareddau ar gyfer profion MOT ar gerbydau.
Cynnal profion ar gerbydau yn y diwydiant ceir ar gyfer y dosbarthiadau cerbydau perthnasol.
£700
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?