main logo

Dysgwyr sy'n Oedolion

Meysydd Pwnc

Awydd symud ymlaen yn eich swydd bresennol ac angen cymwysterau? Efallai eich bod chi’n chwilio am newid gyrfa, neu hoffech chi ddysgu rhywbeth newydd. Beth bynnag yw eich rheswm, mae gennym ni gwrs i chi.

Mae ein hamrywiaeth eang o gyrsiau wedi’u dylunio i ffitio o amgylch eich bywyd chi. Dewiswch eich cwrs, pa lefel sydd ei hangen arnoch chi, a pha ddiwrnodau sy’n gweithio orau i chi. Byddwch chi’n dysgu mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf, o amgylch myfyrwyr sydd â’r un nodau ac yn angerddol am yr un pethau a chi.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost