main logo

Lefel 3 Cerbydau Trydan/Hybrid i Dechnoleg Technegwyr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99116
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 6 noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio:

● Trosolwg o fathau o gerbydau Hybrid/Trydan
● Gweithdrefnau gweithdy addas a ddylai fod yn eu lle i leihau risg
● Cyfrifoldeb Technegydd Foltedd Uchel
● Iechyd a Diogelwch a PPE
● Trosolwg o gydrannau a gosodiadau Hybrid
● Dadactifadu system, tynnu cydrannau foltedd uchel ac ailosod yn ddiogel
● Gwneud diagnosis a chywiro namau mewn cerbydau trydan a hybrid

Os hoffech chi gofrestru, cysylltwch â charles.jones@cambria.ac.uk
Asesiadau ymarferol ac aseiniadau, arholiadau.
Profiad perthnasol yn y diwydiant cerbydau modur i’w drafod gyda’r tiwtor.
Bydd y cwrs yn eich galluogi i weithio ar gerbydau Trydan/Hybrid yn ddiogel.
£495 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?