main logo

Lefel 4 VTCT mewn Estheteg Harddwch Uwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99175
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Dydd Llun – 9am – 6pm
9 Medi 2024 – 16 Mehefin 2025 Dydd Llun
Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
09 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
16 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 4 mewn Rheoli Trin Gwallt a Harddwch Uwch yn addas ar gyfer pob dysgwr sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o reoli salonau ochr yn ochr â datblygu eu gwybodaeth o gemeg pethau.

Mae’r cymhwyster uwch hwn yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr o gefndiroedd amrywiol i arbenigo a hyfforddi fel arbenigwr trin gwallt neu harddwch uwch.

Mae unedau’n cynnwys:
Rheoli iechyd, diogelwch a diogeled yn y salon
Ffisioleg heneiddio
Rheoli ansawdd gofal cleient yn y sector gwallt a harddwch
Rheoli Salon
Cynhyrchion cemegol trin gwallt a harddwch
Dermatoleg a microbioleg
Ar gyfer pob uned orfodol neu ddewisol, rhaid i ymgeiswyr gwblhau aseiniad. Bydd yr aseiniad yn cynnwys: tasgau ymarferol, gwybodaeth a thasg / thasgau deallusol.

Gall yr amrywiaeth o aseiniadau hefyd gynnwys; gwaith ymarferol, cyflwyniadau a thrafodaethau proffesiynol, yn dibynnu ar feini prawf manylebau modiwlau unigol.

Graddau’r tasgau yw Llwyddo, Teilyngdod a Rhagoriaeth
Oed – 18+
Mae gofyn i ddysgwyr fod â chymhwyster lefel 3 traddodiadol mewn therapi harddwch / trin gwallt
Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer Rheolwyr Sba, Therapyddion Harddwch, Therapyddion Uwch a Gweithwyr Proffesiynol Esthetig

Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs hwn gallwch ddewis i ymgymryd â rhagor o astudio. Mae cymwysterau gwybodaeth sydd ar gael o VTCT ar y llwybr hwn yn cynnwys: Tystysgrif Lefel 4 mewn Triniaeth Nodwydd ar y Croen, Tystysgrif Lefel 4 mewn Pilion Croen
£425
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?