main logo

Dyfarniad Lefel 3 FDQ mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ar gyfer y Diwydiant Bwyd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14780
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 2 ddiwrnod
Adran
Gweithgynhyrchu Bwyd, Lletygarwch ac Arlwyo
Dyddiad Dechrau
01 Aug 2024
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster wedi’i lunio ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio, neu'n paratoi i weithio, yn y maes gweithgynhyrchu bwyd neu mewn swydd oruchwylio yn y gadwyn cyflenwi bwyd. Mae wedi’i lunio i asesu agweddau diogelwch bwyd ar draws y diwydiant cadwyn cyflenwi bwyd gan gynnwys:
● Swydd a chyfrifoldebau'r gweithredwr busnes bwyd, y goruchwyliwr a'r gweithwyr o ran sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelwch bwyd
● Nodi peryglon diogelwch bwyd
● Gweithredu rheolaethau diogelwch bwyd a monitro diogelwch bwyd
● Gweithredu system rheoli diogelwch bwyd ddogfenedig
Arholiad aml-ddewis
Nid oes angen unrhyw gymwysterau blaenorol na phrofiad sgiliau bwyd ar ddysgwyr i ddilyn y cymhwyster hwn, er y gallai cyflawni cymhwyster Diogelwch Bwyd Lefel 2 neu HACCP fod o fantais.
Mae’r cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi gan gynnwys; gweithiwr cadwyn cyflenwi bwyd, technegydd prosesu a gweithgynhyrchu bwyd, technegydd gwerthu a gwasanaethu bwyd a thechnegydd diogelwch bwyd/sicrhau ansawdd mewn rôl oruchwylio.
Cysylltwch â’n Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at cyflogwyr@cambria.ac.uk i drafod a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?