main logo

Cysylltwch â Ni

A member of staff inside Hafod at Yale side working at reception
Rydyn ni yma i helpu

P’un a ydych am gael cyllid neu ddatblygu a gwella sgiliau eich gweithlu presennol, neu os hoffech recriwtio gweithwyr dawnus trwy brentisiaeth neu drwy gynnig cyfleoedd profiad gwaith. Rydym yma i helpu.

Dysgwch ragor am sut y gallwn weithio gyda chi a’ch timau i gefnogi, datblygu a thyfu eich busnes.

Siaradwch â'r tîm

Os hoffech drafod sut y gallwn helpu eich busnes i dyfu, ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw.

mobile phone svg

Cysylltwch â ni

0300 30 30 006

mail svg

E-bost

Anfonwch neges atom ni

Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost