main logo

Rhieni a Gofalwyr

Croeso i Rieni a Gofalwyr i Goleg Cambria, a chroeso i’r rhan hon o’r wefan sy’n benodol i chi. Gallai fod yn anodd helpu eich plant ddewis y coleg perffaith, ar ôl i chi wneud y penderfyniad gyda’ch gilydd, rydych chi eisiau sicrhau eu bod nhw yn y lle gorau. Dyma pam rydym yn sicrhau, bod eich plentyn wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud o’r eiliad y maent yn cofrestru nes y maent yn graddio. Bydd y dolenni isod yn dangos yn union sut rydym yn gwneud hynny.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost