main logo

Eich Cynorthwyo Chi

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i gynorthwyo ein holl fyfyrwyr lle bynnag y gallwn. Mae dod i’r coleg yn newid mawr, p’un a ydych yn ymuno â ni yn syth o’r ysgol neu’n dychwelyd i addysg ar ôl seibiant.

Mae ein Timau Gwasanaethau Myfyrwyr wedi’u lleoli ar ein holl safleoedd coleg a byddant yn eich cefnogi trwy bob rhan o’ch taith yn y Coleg, gan gynnwys darparu cymorth ar faterion personol ac ariannol, a gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar gyrsiau a chyfleoedd gyrfa yn y dyfodol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost