main logo

Dyfarniad Lefel 1 City & Guilds mewn Cyflwyniad i Weldio Nwy Anadweithiol Twngsten (TIG)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA89024
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 30 awr, 10 noson
Adran
Gwneuthuro a Weldio
Dyddiad Dechrau
17 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
03 Dec 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio:

● Sut i gynhyrchu weldiadau mewn safleoedd gwastad/llorweddol neu fertigol neu uwchben
● Sut i weithio gyda deunyddiau, trwch a goddefiannau a nodwyd
● Sut i gynhyrchu plât gwastad neu gydrannau plyg a silindrog neu wneuthuriadau cymalog
● Sut i gynhyrchu plât proffil neu fraced ongl a braced maniffold neu bibell gantelog
Byddwch yn cwblhau nifer o aseiniadau ymarferol a phrofion gwybodaeth ar lafar, ar Lefel 1.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer ymgeiswyr sy’n ymgymryd â’r cymwysterau hyn. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ganolfannau sicrhau fod gan ymgeiswyr y potensial a’r cyfle i ennill y cymhwyster yn llwyddiannus.
Bydd y dyfarniadau a’r tystysgrifau yn y gyfres hon o gymwysterau yn gallu eich helpu i ddatblygu eich gyrfa yn y sector Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Uwch. Gallant arwain at nifer o swyddi, gan gynnwys:

● Ffitiwr Weldiwr
● Ffitiwr Pibellau
● Gweithredwr Weldio Cynnal a Chadw
● Gweithiwr Llenfetel
● Platiwr Gwneuthurwr
● Weldiwr
£325
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?