main logo

Tystysgrif L3 Asesu Cyflawniadau Galwedigaethol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA04331
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell, 12 mis
Adran
Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Lefel 3 yn darparu llwybr i ddysgwyr ddeall asesu ac os oes angen, cymhwyso fel asesydd. Gallai dysgwyr sy'n dymuno cyflawni'r unedau hyn fod yn asesu dysgu, gwybodaeth neu sgiliau seiliedig ar gymhwysedd neu anghymhwysedd. Byddant yn dewis yr unedau a'r cymwysterau sy'n bodloni gofynion yr hyn y maent yn ei asesu.

● Mae Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu yn ddyfarniad gwybodaeth yn unig ar gyfer y rhai sy'n dechrau ar eu taith fel aseswr, neu'r rhai sydd angen gwybod am ymarfer asesu ond nid ydynt yn ymarfer ar hyn o bryd.
● Mae’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith ar gyfer ymarferwyr sy’n asesu dangos cymhwysedd mewn amgylchedd gwaith gan ddefnyddio’r dulliau asesu canlynol: arsylwi/arholi cynnyrch gwaith/cwestiynau llafar a thrafodaeth/defnyddio tystion/datganiadau dysgwyr/Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL).
● Mae’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad sy’n Gysylltiedig â Galwedigaeth ar gyfer ymarferwyr sy’n asesu gwybodaeth a/neu sgiliau mewn meysydd pwnc galwedigaethol gan ddefnyddio’r dulliau asesu canlynol: asesiadau mewn amgylcheddau efelychiedig/profion sgiliau/cwestiynau llafar ac ysgrifenedig/aseiniadau/prosiectau/astudiaethau achos/ RPL.
● Mae Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol ar gyfer ymarferwyr a all ddefnyddio'r holl ddulliau asesu a restrir uchod yn seiliedig ar egwyddorion asesu cadarn.
Bydd angen arsylwi dysgwyr ar sawl achlysur a hefyd darparu cynhyrchion gwaith i gefnogi’r gofynion tystiolaeth. Bydd dysgwyr naill ai’n cwblhau aseiniad ysgrifenedig neu drafodaeth lafar ar gyfer uned 301.

Cefnogaeth ac arweiniad misol (paratoi ar gyfer aseiniad a thrafodaeth)
Asesu a sicrhau ansawdd y portffolio.
Angen bod yn gweithio i ganolfan/sefydliad cydnabyddedig
Gellir defnyddio’r cymwysterau hyn ar gyfer asesu dysgu achrededig (Dyfarniad, Tystysgrif, NVQ) a dysgu heb ei achredu (lle gall pobl asesu perfformiad ond nid ydynt yn asesu ar gyfer cymhwyster), e.e. safonau mewnol.
£825
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?