main logo

Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00256
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
05 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
23 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau mewn gwasanaethu a thrwsio a hefyd mae’n addas i’r rhai sy’n astudio rhaglenni Prentisiaeth Fodern Sylfaen. Byddwch yn dysgu am systemau injan (tanwydd, oeri, tanio, aer ac ecsôst), siasis (llywio, hongiad, breciau a chorff y cerbyd), trawsyriant (clydiwr, y blwch gêr a’r gyriant terfynol), systemau trydanol (batri, tanio, gwefru a’r goleuadau) ac Iechyd a Diogelwch.

Bydd gofyn i fyfyrwyr nad oes ganddynt radd C/4 mewn TGAU Mathemateg a Saesneg fynychu sesiynau I gefnogi hyn yn ogystal â’u rhaglen alwedigaethol.
Bydd gweithgareddau ymarferol yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gwaith realistig. Byddwn yn profi gwybodaeth drwy aseiniadau ysgrifenedig byr a chwestiynau gydag atebion amlddewis. Bydd asesiadau ymarferol yn cael eu cynnal yn ystod gweithgareddau yn y gweithdy.
Cwblhau cymhwyster Lefel 1 perthnasol yn llwyddiannus.
Cyflogaeth yn y diwydiant Cerbydau Modur
NVQ Lefel 2/3 Technegydd Cerbyd
Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio (Cerbydau Ysgafn)
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?