main logo

Diploma Lefel 3 mewn Gwneuthuro a Weldio

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00888
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs 1 flynedd amser-llawn.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw, Gwneuthuro a Weldio
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r lefel hon yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr profiadol gyda dealltwriaeth a phrofiad ymarferol o dechnolegau ac egwyddorion peirianneg arbenigol.

City and Guilds 2850-32 L3: Damcaniaeth (Unedau Enghreifftiol)
Tystysgrif mewn Technoleg Peirianneg Gwneuthuro a Weldio

301 Iechyd a Diogelwch Peirianneg
302 Egwyddorion Peirianneg
305 Egwyddorion Gwneuthuro a Weldio
311 Weldio MIG deunyddiau
312 Weldio TIG deunyddiau
314 Gwneuthuro llenfetel

Efallai bydd cynnwys yr uned yn newid i fodloni anghenion diwydiant lleol.

Datblygu Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd.

Profiad Gwaith Perthnasol.
Byddwch yn ennill y cymwysterau trwy gymysgedd o aseiniadau ymarferol ac arholiadau ar-lein / ysgrifenedig.
Llwyddo i gwblhau cymhwyster Lefel 2 a’r gallu i ddangos sgiliau rhifedd a chyfathrebu da, neu brofiad mewn diwydiant addas.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen i addysg uwch, cyflogaeth mewn meysydd fel gwneuthuro / weldio llenfetel, gosod pibellau, weldio a gwaith adeiladu dur neu brentisiaeth
I gwblhau eu NVQ L3.
Efallai y bydd angen prynu offer a/neu wisgoedd ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer sy’n atodedig i gael gwybodaeth bellach.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?