main logo

Rheoli Injanau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99118
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 4 noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio: Gweithredu synhwyrydd a diagnosteg

● Synhwyrydd Tymheredd Oerydd - gweithrediad a diagnosis
● Synhwyrydd Lambda - gweithrediad a diagnosis
● Synhwyrydd MAF - gweithrediad a diagnosis
● Safle’r sbardun - gweithrediad a diagnosis
● Synhwyrydd Cam/Cranc - gweithrediad a diagnosis
● Synhwyrydd cnoc - gweithrediad a diagnosis
● Synhwyrydd M.A.P - gweithrediad a diagnosis

Os hoffech chi gofrestru, cysylltwch â charles.jones@cambria.ac.uk
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Gwybodaeth dda o systemau rheoli injan moduron modern.
Bydd y cwrs hwn yn gwella eich gwybodaeth o systemau rheoli injan moduron a synwyryddion cysylltiedig
£150 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?