main logo

Tystysgrif Estynedig lefel 2 mewn Gwybodaeth a Thechnoleg Greadigol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00338
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Technoleg Gwybodaeth yn un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig. Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau mewn TG ac yn eich darparu gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i symud ymlaen o safle cryf.

Cewch gyfle i gaffael gwybodaeth a dealltwriaeth eang o’r sector Technoleg Gwybodaeth, ynghyd ag agweddau o’r diwydiannau creadigol.

Byddwch yn archwilio hanfodion technoleg ac yn caffael y wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ymarferol i ddylunio, gwneud ac adolygu’r gwahanol fathau o dechnolegau meddalwedd a chaledwedd. Mae hyn yn cynnwys sgiliau TG sylfaenol, yn ogystal â chodio, dylunio gwe, a chymorth TG.
Cewch eich asesu trwy gyfuniad o aseiniadau, profion ar-lein a thasgau ymarferol yn gysylltiedig â gwaith. Bydd eich tiwtor yn asesu eich aseiniadau a byddant yn cael eu safoni gan BTEC.
4 TGAU gradd D/3 gan gynnwys Mathemateg a (Chymraeg Iaith Gyntaf) / Iaith Saesneg, neu’ch bod wedi cwblhau cymhwyster perthnasol Lefel 1 yn llwyddiannus ar lefel Teilyngdod neu Ragoriaeth, yn ogystal â’r lefel angenrheidiol mewn Mathemateg a Chymraeg (Iaith Gyntaf) / Saesneg.

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau.
Bydd gennych chi ragor o ddewisiadau os oes gennych chi raddau da, a gallai hynny arwain at gael mynediad I gwrs lefel uwch.
Bydd cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus yn rhoi cyfle I chi astudio’r pwnc ymhellach ar Lefel 3, prentisiaeth neu waith.
Efallai bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau.
Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?