main logo

Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00491
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser i ddechrau, gydag estyniad ail flwyddyn ar gyfer y Diploma Estynedig.
Adran
Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster yn canolbwyntio ar ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau i’ch paratoi chi ar gyfer cyflogaeth yn y gwasanaethau amddiffyn mewn lifrai.

Mae’r sector gwasanaethau amddiffynnol mewn lifrai yn amrywiol ac yn cynnwys gwasanaethau fel (ond heb fod yn gyfyngedig i) yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaethau Arfog a’r Gwasanaeth Carchardai, ac ati. Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu trefnu a’u hariannu gan y llywodraeth er budd cymdeithas.

Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn ymgymryd â nifer o unedau academaidd fel Ymddygiad a Disgyblaeth yn y Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai, Dinasyddiaeth, Arwain a Chyfathrebu, yn ogystal ag unedau ymarferol fel Iechyd a Ffitrwydd yn y Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai.
Byddwn yn defnyddio dulliau asesu amrywiol, gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau PowerPoint, arholiadau ffurfiol, chwarae rôl ac asesiadau ymarferol.
Bydd gofyn i chi fod ag o leiaf 5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf)
neu;
Wedi cwblhau cwrs lefel 2 perthnasol ac yn gweithio ar gwrs sy’n gyfwerth â TGAU gradd C/4 mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf).

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Po orau fydd eich graddau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych, a gallai hynny arwain at gael mynediad I gwrs lefel uwch.
Bwriad y Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 BTEC Pearson mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai yw cefnogi dilyniant I astudiaeth bellach.

Ei brif nod yw cefnogi dysgwyr ôl-16 sydd eisiau parhau gyda’u haddysg trwy ddysgu cymhwysol, ac sy’n bwriadu symud ymlaen I addysg uwch mewn cwrs gradd berthnasol. Hefyd mae’n helpu dysgwyr I symud ymlaen I gyflogaeth yn y gwasanaethau amddiffyn mewn lifrai
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?