main logo

Cambria Heini

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

individuals partaking in one of the Active Cambria Yoga classes
Trosolwg

Yng Ngholeg Cambria rydym am eich annog chi a’n staff i fod yn heini, yn iach ac yn ystyriol. Hoffem greu dyfodol gyda gweithlu rhagweithiol ac amrywiol i Gymru a’r DU.

Mae Cambria Heini wedi ein helpu i wneud hynny. Rydym wedi gweld newid cadarnhaol yn y diwylliant yng Ngholeg Cambria, gyda staff a myfyrwyr yn dod yn fwy ymwybodol o’u hiechyd, llesiant a lefelau gweithgaredd corfforol.

Ein gweithgareddau ffitrwydd am ddim
Gyda Cambria Heini, rydym yn cynnig gweithgareddau ffitrwydd, llesiant ac iechyd am ddim yn ogystal â diwrnodau cyngor i bawb yng Ngholeg Cambria, gan ymgysylltu a chefnogi ein staff a myfyrwyr i newid unrhyw arferion drwg yn rhai da. Rydym wedi gweld llawer o fyfyrwyr a staff yn ffynnu o’r cyfleoedd maent wedi’u cael, megis pwysedd gwaed is, cynnydd mewn hyder, datblygiad emosiynol gwell a cholli pwysau. Mae Cambria Heini hefyd yn cynnig profiad ymarferol i chi ddatblygu eich hun a’ch CV trwy gyfleoedd hyfforddi, Dug Caeredin, gwobrau hyfforddi amrywiol, gwirfoddoli yn y gymuned neu o fewn y coleg a phrosiectau Erasmus Plus.