main logo

FDQ Level 2 Award in Food Safety for the Food Industry

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14609
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Hyd y cwrs yw 7 awr a fydd yn cael ei gynnal fel cwrs 1 diwrnod.
Adran
Gweithgynhyrchu Bwyd, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
01 Aug 2024
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i asesu pob agwedd ar wybodaeth sylfaenol ar ddiogelwch bwyd ar draws y diwydiant bwyd yn ei gyfanrwydd, i gynnwys:
Cyfrifoldeb cyfreithiol pobl sy’n trin bwyd a gweithredwyr busnesau bwyd
Deall peryglon diogelwch bwyd
Cyfrifoldeb personol am ddiogelwch bwyd
Rheoli peryglon diogelwch bwyd
Sut i drin a chofnodi peryglon diogelwch bwyd.
Arholiad amlddewis
Nid oes angen unrhyw gymwysterau blaenorol, er y gallai bod wedi cyflawni cymhwyster Lefel 2 HACCP fod o fantais i rai dysgwyr.
Mae’r cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi fel; gweithiwr cadwyn cyflenwi bwyd, technegydd prosesu a gweithgynhyrchu bwyd, technegydd gwasanaeth a gwerthu bwyd a thechnegydd sicrhau diogelwch/ansawdd bwyd.
Cysylltwch â’n tîm ymgysylltu â chyflogwyr ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i drafod cymhwyster am gyllid.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?