main logo
Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA18316
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 15 wythnos – dydd Llun 18.00–21.00.
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
03 Feb 2025
Dyddiad Gorffen
16 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Ydych chi erioed wedi bod eisiau creu gwefan eich hun? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dylunio a datblygu gwefannau ond erioed wedi bod yn siŵr ble i ddechrau?

Dyma’r cwrs i CHI!

Ydych chi erioed wedi bod eisiau gwybod sut mae gwefannau yn cael eu creu? Hoffech chi ddysgu sut i greu gwefan am eich diddordebau personol?

Os felly, dyma’r cwrs i chi!

Gall gwefannau fod yn fodd o gyflwyno pynciau fel unrhyw ddiddordebau arbenigol neu yn ffordd i ddatrys anghenion busnes ar gyfer cwmniau. Yn wir, mae’n anodd dychmygu na fyddai gan fusnes bresenoldeb ar y we.

Nod y cwrs yw dangos hanfodion dylunio a datblygu gwefannau i chi gan ddefnyddio cymysgedd o HTML, CSS, JavaScript, Web 2.0, FTP, offer dilysu, dadansoddeg Google, optimeiddio peiriannau chwilio, ac egwyddorion dylunio gwefannau.

Mae’r cwrs yn Ddyfarniad Lefel 2 Cymwysterau Gateway mewn Dylunio a Datblygu Gwefannau.

Canlyniadau Dysgu’r Uned
1. Deall sylfeini gwefannau
2. Gallu dylunio gwefan ar gyfer cynulleidfa a diben
3. Gallu cynhyrchu dogfennaeth cynllunio ar gyfer gwefan yn unol â briff cleient
4. Gallu creu gwefan
5. Gallu profi, adolygu a mireinio gwefan ar gyfer ymarferoldeb a defnyddioldeb

Mae'r cymhwyster uned sengl hwn wedi'i gynllunio i ddysgwyr ddysgu sut i ymchwilio i ddylunio gwefannau a chynllunio, dylunio a chreu eu gwefan eu hunain mewn ymateb i friff cleient. Byddwch yn profi ac yn mireinio'r wefan yn erbyn briff y cleient ac yn adolygu eich perfformiad eich hun.
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid. Asesiad ffurfiol trwy bortffolio tystiolaeth.
Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol ac eithrio bod yn gyfarwydd â gwaith safonol cyfrifiadur a systemau meddalwedd safonol – fodd bynnag, mae profiad blaenorol neu gyfarwydd-deb â systemau TG a busnes cyffredinol yn ddymunol.

Byddwch yn dysgu’r sgiliau technegol sydd eu hangen arnoch i gyrraedd eich nodau a bydd yn rhoi’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen i lwyddo.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i chi i’ch helpu i ddysgu sut i greu gwefannau’n llwyddiannus.
£285
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?