main logo

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Adweitheg

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17252
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 32 wythnos o hyd
Nosweithiau Mawrth – 5 pm tan 9 pm

Sylwch fod angen cryn dipyn o astudio ac ymarfer gartref ar y cwrs hwn.

Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
17 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
10 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Adweitheg yn gymhwyster paratoi ar gyfer gwaith er mwyn i chi fod y barod ar gyfer gyrfa fel adweithegydd. Bydd y cymhwyster hwn yn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o egwyddorion ac arferion busnes ar gyfer therapïau cyflenwol. Yn ogystal â hyn byddwch chi’n dysgu am anatomi, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol. Byddwch chi’n datblygu eich dealltwriaeth a’ch sgiliau ymarferol i ddarparu gwasanaethau adweitheg yn effeithiol. Mae hwn yn gymhwyster ar lefel ymarferydd.

Bydd yr uned yn y cymhwyster hwn yn ymdrin â’r holl sgiliau a gwybodaeth a fydd eu hangen ar gyfer y swydd hon. Mae unedau’n cynnwys:

● Egwyddorion ac ymarfer therapïau cyflenwol
● Ymarfer busnes ar gyfer therapïau cyflenwol
● Byddwch yn dysgu am anatomi, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol
● Darparu adweitheg ar gyfer therapïau cyflenwol
● Bwyta'n iach a llesiant ar gyfer cleientiaid sy'n cael triniaethau therapi cyflenwol


Trwy gydol y cymhwyster hwn, byddwch chi’n datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r anatomi a ffisioleg berthnasol, iechyd a diogelwch, a gofal cleientiaid. Byddwch chi hefyd yn datblygu ystod o sgiliau technegol i’ch galluogi chi i ddarparu triniaethau adweitheg.


Asesiad mewnol
Mae’r tasgau asesu’n cael eu gosod, eu marcio a’r ansawdd yn cael eu sicrhau yn fewnol gan y ganolfan er mwyn dangos cyflawniad y canlyniadau dysgu’n glir. Bydd asesiadau yn cael eu samplu gan swyddogion sicrhau ansawdd allanol VTCT (EQAs).


Portffolio
Gall tystiolaeth yn y portffolio fod ar y ffurfiau canlynol:
● Gwaith dan oruchwyliaeth
● Datganiadau tystion
● Cyfryngau clyweledol
● Tystiolaeth o ddysgu neu gyrhaeddiad blaenorol
● Cwestiynau ysgrifenedig
● Cwestiynau ar lafar
● Aseiniadau
● Astudiaethau achos

Astudiaethau allanol
Bydd papurau cwestiynau sy’n cael eu cwblhau’n electronig ac yn cael eu hasesu’n allanol yn cael eu gosod a’u marcio gan VTCT.

Mae’n ddymunol bod gan ddysgwr gymhwyster lefel 2 sy’n berthnasol i’r sector hwn.
Bydd llwybrau dilyniant i ddysgwyr yn cynnwys parhau i gofrestru ar gymwysterau lefel 3 eraill a/neu gymwysterau lefel uwch. Y gallu i weithio’n annibynnol fel therapydd symudol neu yn y sector Therapi Sba a Harddwch.

£366

Uchafswm o 15 dysgwr

Byddwch yn cael gwybodaeth am wisg glinigol yn ystod y cyfnod ymsefydlu.

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?