• Ysbrydoli. Arloesi. Llwyddo

  • Maes pwnc
  • Lleoliad
  • Cymhwyster
  • Rhan/Llawn

Digwyddiadau Agored Cyrsiau Gradd

Glannau Dyfrdwy - Dydd Mercher 7 Chwefror 4pm - 6pm
Iâl - Dydd Iau 8 Chwefror 4pm - 6pm
Gweld Canllaw

Dosbarthiadau Chweched

Dewch o hyd i dros 40 o bynciau Safon Uwch gwahanol yn ein hadrannau Chweched Dosbarth, Chweched Iâl a Chweched Glannau Dyfrdwy.
Darganfod Rhagor

Addysg Uwch

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ynglŷn â’n cyrsiau lefel gradd, a achredir gan rai o’r prifysgolion gorau ym Mhrydain.
Darganfod Rhagor

Cymraeg i Oedolion

Fu yna erioed amser gwell i ddysgu'r Gymraeg. Beth bynnag eich lefel dysgu, mae gennyn ni’r cwrs sy’n addas i chi.
Darganfod Rhagor

Rhyngwladol

Cyrsiau rhyngwladol sy’n croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd.
Darganfod Rhagor

Oes Gennych chi Gwestiwn?

Cysylltwch â ni waeth beth fo’ch cwestiwn neu’ch adborth.

02Feb

Agoriad Swyddogol Canolfa...

9.30am - 11am @ Engineering Technology Centre, Bersham Rd, Wrexham, LL13 7UH
Gweld Digwyddiad
03Feb

Llysfasi Open Event...

10am-12pm @ Coleg Cambria Llysfasi
Gweld Digwyddiad
event-icon

Digwyddiadau

Edrychwch am ein diwrnodau agored, dyddiadau’r tymor a gwybodaeth am bob digwyddiad Digwyddiadau
News

Newyddion

Y Diweddaraf am Goleg Cambria Archwilio
guides-directory

Cyhoeddiadau a Chanllawiau

Lawrlwythwch ein canllawiau i gyrsiau a’n prosbectysau Lawrlwytho
arrow-icon

Gwneud cais

Sut i wneud cais am le ar gyrsiau CC Dysgu Rhagor

Ydych chi’n fusnes?

Ewch i’n safle Cambria i Fusnesau i gael gwybodaeth am hyfforddiant, prentisiaethau a datblygiad proffesiynol ar gyfer anghenion eich busnes.
Darganfod Rhagor

Hanesion Cambria

‘’Roedd ennill medal aur yn rownd derfynol WorldSkills UK yn brofiad anhygoel ac mae hynny wedi fy helpu i symud ymlaen yn y diwydiant harddwch.’’

Olivia Crabtree

"Mae’r tiwtoriaid yn wych. Mi wnaethon nhw fy helpu i fod lle rydw i heddiw, yn gweithio i un o gwmnïau paentio ac addurno gorau Awstralia.’’

Khosrow Himatti Nafar

‘’Mi wnaeth astudio Ceffyleg yn Llaneurgain fy helpu i wireddu fy mreuddwyd o gael bod yn Ffisiotherapydd Milfeddygol.’’

Jo Davies

Lleoliadau Cambria Gweld Popeth

 • bersham-road

  Ffordd y Bers

  Ffordd y Bers,
  Wrecsam
  LL13 7UH
  google maps
 • _MG_3638_DEESIDE FRONT BUILDING

  Glannau Dyfrdwy

  Ffordd Celstryn,
  Cei Connah,
  Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint
  CH5 4BR.
  google maps
 • llysfasi

  Llysfasi

  Ffordd Rhuthun,
  Rhuthun,
  Sir Ddinbych
  LL15 2LB
  google maps
 • Northop

  Llaneurgain

  Ffordd Treffynnon,
  Llaneurgain,
  Sir y Fflint
  CH7 6AA
  google maps
 • yale

  Iâl

  Ffordd Parc y Gelli,
  Wrecsam
  LL12 7AB
  google maps