• Ysbrydoli. Arloesi. Llwyddo

  Paratowch ar gyfer bywyd yn y coleg sy’n perfformio orau yng Nghymru.
  • Maes pwnc
  • Lleoliad
  • Cymhwyster
  • Rhan/Llawn

Edrychwch ar ein cyfleusterau

Mae gan Goleg Cambria rai o'r cyfleusterau addysgu, dysgu a hyfforddi gorau ym Mhrydain ac mae llawer ohonynt ar agor i'r cyhoedd.
Darganfod Rhagor

Dosbarthiadau Chweched

Dewch o hyd i dros 40 o bynciau Safon Uwch gwahanol yn ein hadrannau Chweched Dosbarth, Chweched Iâl a Chweched Glannau Dyfrdwy.
Darganfod Rhagor

Addysg Uwch

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ynglŷn â’n cyrsiau lefel gradd, a achredir gan rai o’r prifysgolion gorau ym Mhrydain.
Darganfod Rhagor

Cymraeg i Oedolion

Fu yna erioed amser gwell i ddysgu'r Gymraeg. Beth bynnag eich lefel dysgu, mae gennyn ni’r cwrs sy’n addas i chi.
Darganfod Rhagor

Rhyngwladol

Cyrsiau rhyngwladol sy’n croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd.
Darganfod Rhagor

Oes Gennych chi Gwestiwn?

Cysylltwch â ni waeth beth fo’ch cwestiwn neu’ch adborth.

21Jun

Diwrnodau Myfyrwyr Newydd...

9.00am - 4.00pm @ Coleg Cambria Northop
Gweld Digwyddiad
21Jun
event-icon

Digwyddiadau

Edrychwch am ein diwrnodau agored, dyddiadau’r tymor a gwybodaeth am bob digwyddiad Digwyddiadau
News

Newyddion

Y Diweddaraf am Goleg Cambria Archwilio
guides-directory

Cyhoeddiadau a Chanllawiau

Lawrlwythwch ein canllawiau i gyrsiau a’n prosbectysau Lawrlwytho
arrow-icon

Gwneud cais

Sut i wneud cais am le ar gyrsiau CC Dysgu Rhagor

Ydych chi’n fusnes?

Ewch i’n safle Cambria i Fusnesau i gael gwybodaeth am hyfforddiant, prentisiaethau a datblygiad proffesiynol ar gyfer anghenion eich busnes.
Darganfod Rhagor

Hanesion Cambria Pob Hanes

‘’Roedd ennill medal aur yn rownd derfynol WorldSkills UK yn brofiad anhygoel ac mae hynny wedi fy helpu i symud ymlaen yn y diwydiant harddwch.’’

Olivia Crabtree

"Mae’r tiwtoriaid yn wych. Mi wnaethon nhw fy helpu i fod lle rydw i heddiw, yn gweithio i un o gwmnïau paentio ac addurno gorau Awstralia.’’

Khosrow Himatti Nafar

‘’Mi wnaeth astudio Ceffyleg yn Llaneurgain fy helpu i wireddu fy mreuddwyd o gael bod yn Ffisiotherapydd Milfeddygol.’’

Jo Davies

Lleoliadau Cambria Gweld Popeth

 • bersham-road

  Ffordd y Bers

  Ffordd y Bers,
  Wrecsam
  LL13 7UH
  google maps
 • _MG_3638_DEESIDE FRONT BUILDING

  Glannau Dyfrdwy

  Ffordd Celstryn,
  Cei Connah,
  Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint
  CH5 4BR.
  google maps
 • llysfasi

  Llysfasi

  Ffordd Rhuthun,
  Rhuthun,
  Sir Ddinbych
  LL15 2LB
  google maps
 • Northop

  Llaneurgain

  Ffordd Treffynnon,
  Llaneurgain,
  Sir y Fflint
  CH7 6AA
  google maps
 • yale

  Iâl

  Ffordd Parc y Gelli,
  Wrecsam
  LL12 7AB
  google maps