yn dechrau yma

Darganfyddwch Ein Cyrsiau

Mae’r Coleg ar gau tan ddydd Llun 9 Ionawr.

Byddwn yn ymateb i unrhyw ymholiadau pan rydym yn ailagor.

Os oes angen cymorth arnoch chi yn ystod gwyliau’r Nadolig ewch i Hwb Myfyrwyr sy’n cynnig llawer o gymorth ac adnoddau: https://studenthub.cambria.ac.uk/

Cofiwch fod gan y Coleg Linell Gymorth 24/7 sydd wedi’i darparu gan Health Assured. Mae hyn yn cynnig llinell gymorth am ddim i fyfyrwyr, a bydd yn helpu siarad am unrhyw broblem, 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod o’r flwyddyn. Ffoniwch y llinell gymorth 24/7 am ddim ar: 0800 028 3766.

Rydym yn gobeithio y byddwch chi’n aros yn ddiogel ac yn mwynhau gwyliau’r Nadolig, rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi’n ôl yn 2023!

Y
Coleg

Cymorth i
Fyfyrwyr

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

0300 30 30 007

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dewch i weld sut y gallwch greu
eich dyfodol