main logo

SAFLEOEDD Y COLEG WEDI CAU OHERWYDD TYWYDD GWAEL 08/02/2024

Eich Dyfodol

Darganfyddwch Ein Cyrsiau

A carousel for bad weather comms

Cau Safleoedd y Coleg oherwydd Tywydd Garw

Yn dilyn rhybudd o dywydd garw rydym wedi penderfynu cau safleoedd INSERT SITES Cambria ar INSERT DATES.

Bydd gwersi yn symud ar-lein yn unol ag amserlenni presennol. 

Llysfasi Community Hub

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Yn anffodus rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i ohirio’r digwyddiad ar 11 Mawrth oherwydd tywydd garw.

Mae’r digwyddiad hwn wedi cael ei aildrefnu a bydd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 18 Mawrth 10am i 12pm.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i Lysfasi.

Y
Coleg

Cymorth i
Fyfyrwyr

Cysylltwch â ni

0300 30 30 007

Dewch i weld sut y gallwch greu
eich dyfodol

Cael y newyddion diweddaraf

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

Cael y newyddion diweddaraf gan Cambria yn syth i’ch blwch e-bost