• Maes pwnc
  • Lleoliad
  • Cymhwyster
  • Rhan/Llawn

Dosbarthiadau Chweched

Dewch o hyd i dros 40 o bynciau Safon Uwch gwahanol yn ein hadrannau Chweched Dosbarth, Chweched Iâl a Chweched Glannau Dyfrdwy.
Darganfod Rhagor

Addysg Uwch

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ynglŷn â’n cyrsiau lefel gradd, a achredir gan rai o’r prifysgolion gorau ym Mhrydain.
Darganfod Rhagor

Cymraeg i Oedolion

Fu yna erioed amser gwell i ddysgu'r Gymraeg. Beth bynnag eich lefel dysgu, mae gennyn ni’r cwrs sy’n addas i chi.
Darganfod Rhagor

Prentisiaethau’n

Dysgwch ragor am ein prentisiaethau a'n cyfleoedd i weithio i gyflogwr.
Darganfod Rhagor

Llysfasi

Rydym yn arweinwyr diwydiant mewn addysg y tir – darganfyddwch fwy am ein cyrsiau
Darganfod Rhagor

Gyrfaoedd

Mae Coleg Cambria yn lle ysbrydoledig i weithio ynddo, gwelwch ein swyddi gwag yma
Darganfod Rhagor

Llawn amser

Chwiliwch drwy ein holl gyrsiau llawn amser i ddarganfod yr un gorau i chi
Darganfod Rhagor

Rhan amser

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau rhan amser, gyda’r nos a thros y penwythnos
Darganfod Rhagor

Oes Gennych chi Gwestiwn?

Cysylltwch â ni waeth beth fo’ch cwestiwn neu’ch adborth.

23Mar

Digwyddiadau Agored Hygyr...

5.30pm to 6.30pm @ Glannau Dyfrdwy
Gweld Digwyddiad
event-icon

Digwyddiadau

Edrychwch am ein diwrnodau agored, dyddiadau’r tymor a gwybodaeth am bob digwyddiad Digwyddiadau
News

Newyddion

Y Diweddaraf am Goleg Cambria Archwilio
guides-directory

Cyhoeddiadau a Chanllawiau

Lawrlwythwch ein canllawiau i gyrsiau a’n prosbectysau Lawrlwytho
arrow-icon

Gwneud cais

Sut i wneud cais am le ar gyrsiau CC Dysgu Rhagor

Siop Swyddi

Croeso i'n Siop Swyddi lle gallwch weld swyddi prentisiaeth, cael help gyda'ch CV a chyngor ar gyfer cyfweliadau, chwilio am brofiad gwaith a rhagor.
Darganfod Rhagor

Ydych chi’n fusnes?

Ewch i’n safle Cambria ar gyfer Busnes i gael gwybodaeth am hyfforddiant, prentisiaethau a datblygiad proffesiynol ar gyfer anghenion eich busnes.
Darganfod Rhagor

Hanesion Cambria

‘’Roedd ennill medal aur yn rownd derfynol WorldSkills UK yn brofiad anhygoel ac mae hynny wedi fy helpu i symud ymlaen yn y diwydiant harddwch.’’

Olivia Crabtree

‘’Mi wnaeth astudio Ceffyleg yn Llaneurgain fy helpu i wireddu fy mreuddwyd o gael bod yn Ffisiotherapydd Milfeddygol.’’

Jo Davies

"Mae’r tiwtoriaid yn wych. Mi wnaethon nhw fy helpu i fod lle rydw i heddiw, yn gweithio i un o gwmnïau paentio ac addurno gorau Awstralia.’’

Khosrow Himatti Nafar

Lleoliadau CambriaGweld Popeth

 • bersham-road

  Ffordd y Bers

  Ffordd y Bers,
  Wrecsam
  LL13 7UH
  Mapiau Gwgl
 • _MG_3638_DEESIDE FRONT BUILDING

  Glannau Dyfrdwy

  Ffordd Celstryn,
  Cei Connah,
  Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint
  CH5 4BR.
  Mapiau Gwgl
 • llysfasi

  Llysfasi

  Ffordd Rhuthun,
  Rhuthun,
  Sir Ddinbych
  LL15 2LB
  Mapiau Gwgl
 • Northop

  Llaneurgain

  Ffordd Treffynnon,
  Llaneurgain,
  Sir y Fflint
  CH7 6AA
  Mapiau Gwgl
 • yale

  Iâl

  Ffordd Parc y Gelli,
  Wrecsam
  LL12 7AB
  Mapiau Gwgl