main logo

Coleg 16-18

Meysydd Pwnc

Rydym yn cynnig addysgu o’r safon uchaf ar ein cyrsiau 16-18 ac rydym yn falch o’n cynigion Safon Uwch sy’n arwain y sector a’n henw rhagorol am lwyddiant myfyrwyr. Bydd ein tiwtoriaid arbenigol yn eich ysbrydoli i lwyddo a pharatoi ar gyfer eich dyfodol. Gyda’n gilydd byddwn yn darganfod ac yn cynyddu yr hyn rydych chi’n angerddol amdanynt, eich doniau a’ch hyder. P’un a ydych chi’n penderfynu mynd i’r brifysgol neu fynd i’r byd gwaith, mae ein cyrsiau wedi’u dylunio i feithrin eich gwybodaeth, ac yn fwy pwysig na dim bydd yn rhoi eich sgiliau ar waith mewn lleoliad diwydiant go iawn. Ymunwch â ni i fodloni eich potensial llawn.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost