main logo

Cwrs Byr Cyflwyniad i Sgiliau Rheoli Prosiectau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62300
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 2 ddiwrnod, 09.30-1600
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
29 Apr 2025
Dyddiad Gorffen
06 May 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Cyflwyniad a throsolwg
Strategaeth a rheoli portffolio prosiect
Pwysigrwydd nawdd
Cyflawni eglurder pwrpas
Creu PID (dogfen dechrau prosiect) prosiect
Rhanddeiliaid prosiect
Mesurau prosiect
Cynllunio prosiect
Y goblygiadau ariannol
Cynllunio cyfathrebu
Rheoli problemau a risgiau
Rheoli newid
Creu’r tîm prosiect effeithiol
Integreiddio a throsglwyddo
Gofal dwys
Adolygiadau prosiect
Adolygu’r gweithdy a chloi
Nid oes angen asesiad.

Nid oes gofynion mynediad ac eithrio diddordeb mewn rheoli prosiect.
Rheoli prosiect
£150
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?