main logo

Cyflwyniad i wehyddu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17975
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Ar ddydd Sadwrn 10am – 3pm (darpariaeth 4 awr) dros ddau benwythnos (14 a 22 Mawrth 2025).
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
15 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
22 Mar 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs i’r rhai sydd â diddordeb mewn tecstilau, gwead a lliw patrwm arwyneb.
Bydd y cwrs yn darparu cyflwyniad byr i dechnegau gan ddefnyddio gwŷdd llaw top bwrdd i greu darnau sampl arbrofol.
AMH – cwrs heb ei achredu
Mae angen diddordeb mewn crefft ac yn benodol gwehyddu – ond does dim angen profiad blaenorol.
Bydd cyfranogwyr yn gallu defnyddio gwaith sydd wedi’i greu fel rhan o bortffolio i hyrwyddo eu gwaith creadigol annibynnol, neu at ddibenion gwneud cais i addysg uwch. Gallai’r gweithdy fod yn bwynt dechrau i yrfa mewn crefftau tecstilau.

Gallai hefyd fod yn gam tuag at gyrsiau pellach posibl ar gyfer y prosesau hyn a chyrsiau tebyg eraill yn y dyfodol yn y coleg.
£100
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?