main logo

Chwilio

Darganfyddwch Ein Cyrsiau

Rhestr Fer

Mireinio Canlyniadau

480 Cyrsiau Sydd Ar Gael

Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) - TAR/TBA

 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LP51315
 • 20/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) - TAR/TBA

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP51316
 • 24/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) - TAR/TBA

 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01412
 • 20/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) - TAR/TBA

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01414
 • 24/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

BA mewn Astudiaethau Plentyndod

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP51332
 • 19/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

BEng (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennau a Mecanyddol

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP00874
 • 19/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

BEng (Anrh) mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Tryd / Mec)

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP51321
 • 19/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

BSc Gwyddoniaeth Data Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LP81040
 • 25/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

BSc Seiberddiogelwch Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LP01449
 • 25/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru IOSH Rheoli'n Ddiogel

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15920
 • 20/11/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (ED1)

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA71431
 • 09/01/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (NDEM2)

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA72395
 • 15/05/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Cysylltiol Lefel 5 CIPD mewn Rheoli Pobl

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14318
 • 25/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16297
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16336
 • 18/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16257
 • 10/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 6 NEBOSH ND3

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01276
 • 23/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 6 NEBOSH ND3

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01276
 • 03/06/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 6 Uned D NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01277
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 6 Uned D NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA51173
 • 17/02/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma NVQ Lefel 4 ILM mewn Rheoli

 • Llaneurgain
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA01315
 • 30/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Uned ND1 NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01240
 • 19/11/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15661
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16392
 • 18/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15372
 • 10/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dysgu Saesneg: Llwybr ESOL i AB

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP10278
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dysgu Saesneg: Llwybr ESOL i AB

 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP10279
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdA Astudiaethau Plentyndod

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01116
 • 19/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdA Cyfryngau Creadigol a Chynhyrchu

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP52302
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdA Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01198
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdA mewn Cyfiawnder Troseddol

 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01481
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdA mewn Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth

 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01477
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdEng Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP51319
 • 26/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdEng Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - Mecanyddol

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP51320
 • 26/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdSc Hyfforddi Chwaraeon

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01196
 • 23/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdSc mewn Rheoli Busnes Cymhwysol

 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP00989
 • 18/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

FdSc Peirianneg Sain A Chynhyrchu Cerddoriaeth

 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP52303
 • 16/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gradd Rheoli Busnes Cymhwysol BSc

 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01249
 • 19/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

HNC mewn Cyfrifiaduro

 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LP01494
 • 25/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

HNC mewn Peirianneg Sifil

 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LP01241
 • 23/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

HNC mewn Peirianneg Sifil

 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LP01242
 • 23/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

HNC Technoleg Drydanol ac Electronig

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP51313
 • 17/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

HNC Technoleg Fecanyddol

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LP00635
 • 17/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

L4 VTCT mewn Pilion Croen

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99194
 • 26/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 4 VTCT mewn Estheteg Harddwch Uwch

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99175
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Nebosh NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01027
 • 23/10/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA60384
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA14859
 • 12/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA14873
 • 10/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA15924
 • 15/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA2 Chwistrellu Plaladdwyr o Gerbyd

 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA14872
 • 28/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA2 Chwistrellu Plaladdwyr o Gerbyd

 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA14875
 • 25/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Paratoi ar gyfer Llwyddiant ac Astudiaeth Lefel Uwch (Oedolion 19+)

 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA64923
 • 01/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Prentisiaethau mewn Addysgu, Asesu ac Addysg

 • Coleg Cambria
 • AP00028

Prentisiaethau mewn Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladau

 • Coleg Cambria
 • AP00008

Prentisiaethau mewn Amaethyddiaeth ac Amaethyddiaeth Fanwl Gywir

 • Coleg Cambria
 • AP00032

Prentisiaethau mewn Blodeuwriaeth

 • Coleg Cambria
 • AP00015

Prentisiaethau mewn Busnes, Arwain a Rheoli

 • Coleg Cambria
 • AP00005

Prentisiaethau mewn Ceffyleg

 • Coleg Cambria
 • AP00021

Prentisiaethau mewn Cerbydau Modur

 • Coleg Cambria
 • AP00024

Prentisiaethau mewn Coedwigaeth a Chefn Gwlad

 • Coleg Cambria
 • AP00017

Prentisiaethau mewn Cyfrifeg

 • Coleg Cambria
 • AP00001

Prentisiaethau mewn Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Coleg Cambria
 • AP00031

Prentisiaethau mewn Garddwriaeth a Thirlunio

 • Coleg Cambria
 • AP00022

Prentisiaethau mewn Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid

 • Coleg Cambria
 • AP00003

Prentisiaethau mewn Gofal Plant, Astudiaethau Plentyndod a Gwaith Chwarae

 • Coleg Cambria
 • AP00006

Prentisiaethau mewn Gwaith Warws a Logisteg

 • Coleg Cambria
 • AP00030

Prentisiaethau mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Cyngor ac Arweiniad

 • Coleg Cambria
 • AP00011

Prentisiaethau mewn Gweinyddu Busnes

 • Coleg Cambria
 • AP00033

Prentisiaethau mewn Gweithgynhyrchu Bwyd

 • Coleg Cambria
 • AP00016

Prentisiaethau mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Coleg Cambria
 • AP00014

Prentisiaethau mewn Gwyddoniaeth

 • Coleg Cambria
 • AP00025

Prentisiaethau mewn Harddwch, Sba a Therapïau Cyflenwol

 • Coleg Cambria
 • AP00004

Prentisiaethau mewn Hyfforddi a Mentora

 • Coleg Cambria
 • AP00007

Prentisiaethau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Coleg Cambria
 • AP00020

Prentisiaethau mewn Lletygarwch ac Arlwyo

 • Coleg Cambria
 • AP00023

Prentisiaethau mewn Peirianneg, Gwneuthuro a Chynnal a Chadw

 • Coleg Cambria
 • AP00013

Prentisiaethau mewn Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG

 • Coleg Cambria
 • AP00012

Prentisiaethau mewn Trin Gwallt a Thorri Gwallt Dynion

 • Coleg Cambria
 • AP00018

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01026
 • 28/08/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15970
 • 09/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15970
 • 08/07/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Saesneg a Mathemateg

 • Coleg Cambria
 • WEB01
 • 01/08/2023

Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01244
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tân a Diogelwch FC2 NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01247
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Twf Swyddi Cymru +

 • Coleg Cambria
 • WEB03
 • 01/08/2022

Tystysgrif Amgylcheddol EC2 NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01243
 • 07/01/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01279
 • 04/03/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Genedlaethol Uwch lefel 4 mewn Rheolaeth Anifeiliaid

 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP51284
 • 18/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Genedlaethol Uwch lefel 5 mewn Rheolaeth Anifeiliaid

 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP50200
 • 18/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16261
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16393
 • 18/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16319
 • 10/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01245
 • 10/02/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dysgu Saesneg yn Iâl

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA91016
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dysgu Saesneg yng Nglannau Dyfrdwy

 • Below Entry
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA91015
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Meithrin Annibyniaeth - Llwybr 2

 • Below Entry
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01356
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Trefnu blodau i ddechreuwyr - Blodau'r Haf

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA62522
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Trefnu Blodau Lefel Canolradd - Blodau’r Haf

 • Below Entry
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16243
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Llwybr 2 - Dysgu ar gyfer Bywyd

 • Entry Level 1
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01357
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Archwilio gwaith - Llwybr 3

 • Entry Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01360
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Meithrin Gwytnwch - Llwybr 3

 • Entry Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01359
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Paratoi ar gyfer Gwaith - Llwybr 3

 • Entry Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01361
 • 03/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Camu at Cambria

 • Entry Level 3
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP00941
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Camu at Cambria

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00942
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Chwilio Prosiect/Asda (Interniaeth â Chymorth)

 • Entry Level 3
 • Asda Queensferry
 • Llawn Amser
 • LP01363
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Llwybr (Interniaethau â Chymorth) - Llwybr 4

 • Entry Level 3
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01362
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Adeiladu

 • Entry Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01418
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Beirianneg

 • Entry Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00246
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Ddiwydiannau Tir

 • Entry Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP00847
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Gelf

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01501
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Gerbydau Modur

 • Entry Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP87962
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01502
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Ofal Anifeiliaid

 • Entry Level 3
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01506
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Ofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Entry Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87927
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Sgiliau Adeiladu

 • Entry Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01420
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i TG

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01504
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Wallt a Harddwch

 • Entry Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87928
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i Wallt a Harddwch

 • Entry Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01556
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15615
 • 15/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA18142
 • 30/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA18142
 • 29/05/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA18143
 • 10/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Clwb Anifeiliaid

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15267
 • 13/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Byr Bod yn Bendant a Hyderus

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA71306
 • 26/03/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Gloywi Cyflwyniad i'r Ganolfan Argraffu

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16643
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer y Gweithlu

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16867
 • 02/10/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer y Gweithlu

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16868
 • 08/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer y Gweithlu

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16868
 • 04/12/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Brofi Trydanol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99126
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Intaglio Canolfan Argraffu Ranbarthol - cwrs diweddaru

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16226
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Ofal Anifeiliaid Lefel 1

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP51010
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Waith Saer ac Asiedydd (Tymor 3)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA13806
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diagnosis Trydanol Uwch Modurol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99117
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 1 mewn Cerbydau Modur

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00218
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 1 mewn Cerbydau Modur

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00254
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01029
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 mewn Diwydiannau'r Tir

 • Level 1
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP00367
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 1 mewn Gofal Anifeiliaid

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01022
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics a Gwaith Trywel

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00298
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00299
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 1 UAL mewn Celf: Dylunio a'r Cyfryngau

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00159
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diweddariad Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16107
 • 02/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad ICDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA10695
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad ICDL L1 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62017
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MMA)

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA13834
 • 27/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17442
 • 15/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg Sgyrsiol dosbarth gyda’r nos Tymor 3

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17562
 • 09/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gosod a Lefelu gyda Lefelau Laser ar gyfer gweithwyr safle (1-diwrnod)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA87846
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gwaith Plwm Sylfaenol (Ar gyfer Toi)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA14679
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Canolfan Argraffu 2 (Gorffennaf)

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA15930
 • 18/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Canolfan Argraffu 1 (Gorffennaf)

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA15933
 • 11/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithdy Canolfan Argraffu 3 (Gorffennaf)

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA15934
 • 25/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Excel

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99676
 • 14/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hyfforddiant Llif Bŵer Torri i Ffwrdd - torri'n ddwfn (1-diwrnod)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA87851
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hyfforddiant Llif Dorri Pŵer (1 diwrnod)

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA87864
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

L1 Dyfarniad mewn lechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA59044
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

L1 Sgiliau Rhagarweiniol mewn Adeiladu - Gosod Brics

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP87933
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Cyfryngau a Chwaraeon

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01027
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01370
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gosod Trydan a Phlymwaith

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01485
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gosod Trydan a Phlymwaith

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01486
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gwallt

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00128
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Gwallt a Harddwch

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01015
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Harddwch

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01588
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01371
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Lletygarwch ac Arlwyo

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP81022
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Busnes, Teithio a Digwyddiadau

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01246
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00084
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00251
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00483
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Mentergarwch Creadigol (Niwroamrywiol)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01570
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Niwro-gelf

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP87961
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Niwrogyfryngau

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87953
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn Peirianneg Fecanyddol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00248
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 mewn TG

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00216
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Niwro-Anifeiliaid

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01516
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Peirianneg

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01052
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 1 Sgiliau Rhagarweiniol mewn Adeiladu - Paentio, Addurno, ac Plastro

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP99946
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefelu a Gosod Sylfaenol ar gyfer Goruchwylwyr Safle (2-dydd)

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA87839
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Niwrodechnoleg Lefel 1

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP52307
 • 05/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

 • Level 1
 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA16305
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Paratoi ar gyfer Astudio a Datblygu Gyrfa

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP52316
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Paratoi ar gyfer Astudio a Datblygu Gyrfa

 • Level 1
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP52369
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli Injanau

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99118
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sbaeneg Sgyrsiol

 • Level 1
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17331
 • 11/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sbaeneg Sgyrsiol dosbarth gyda’r nos Tymor 3

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17569
 • 10/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sbaeneg Sgyrsiol dosbarth prynhawn Tymor 3

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17570
 • 10/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Rhagarweiniol mewn Adeiladu - Gwaith Saer ac Asiedydd

 • Level 1
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP87934
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Sylfaenol IEMA mewn Rheoli’r Amgylchedd

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17405
 • 07/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Sylfaenol IEMA mewn Rheoli’r Amgylchedd

 • Level 1
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17405
 • 03/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Waliau Allanol (Brics) - Hyfforddiant Technegol

 • Level 1
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA87960
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA01408
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA62332
 • 04/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes

 • Level 2
 • Coleg Cambria
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA07407
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16877
 • 22/10/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16878
 • 26/11/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16879
 • 16/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16879
 • 06/05/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16880
 • 11/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16881
 • 01/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Sylfaen PRINCE2(R)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15091
 • 18/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Godio Python

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99685
 • 23/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99680
 • 18/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99693
 • 10/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA18157
 • 23/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad Seiberddiogelwch Cisco a Hanfodion Seiberddiogelwch

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA18158
 • 03/02/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cynnal a Chadw Llif Gadwyn, Trawstorri a Thorri Coed hyd at 380mm a'u prosesu

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA87683
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Defnyddio Dip Defaid yn Ddiogel

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA61068
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 BTEC Pearson mewn E-chwaraeon

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87922
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 C&G mewn Lletygarwch ac Arlwyo

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01536
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Coed a Phren yn y Gwaith (Coetiroedd a Gwaith Coed Cyffredinol)

 • Level 2
 • Coleg Cambria
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA14067
 • 30/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Cefn Gwlad ac Amgylchedd

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP50201
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Cerbydau Modur

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00385
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Chwaraeon

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01505
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Chwaraeon

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87949
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00256
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01272
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87951
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00252
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00484
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00249
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00481
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Therapi Harddwch, Colur ac Ewinedd

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00278
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 2 mewn Trin Gwallt

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01261
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01265
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 UAL mewn Busnes Ffasiwn ac Adwerthu

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87924
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 2 VTCT mewn Therapi Harddwch Cyffredinol

 • Level 2
 • Coleg Cambria
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA55026
 • 30/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Torri Gwallt Dynion

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01388
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MIG)

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA13829
 • 27/02/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Ychwanegol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99673
 • 25/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Ychwanegol

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99678
 • 04/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

GAU Mathemateg (Cwrs Carlam)

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17858
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14744
 • 25/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14745
 • 06/11/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14747
 • 15/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14747
 • 30/04/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17298
 • 21/05/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Access

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99681
 • 27/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT: Dosbarth 4 a 7

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA99238
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL Uwch - Uned Unigol Taenlenni

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62012
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

L2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gwaith Saer ac Asiedydd

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51264
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Cymhorthwyr Nyrsio Anifeiliaid

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01444
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00100
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00336
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Gofal, Dysgu trwy Chwarae a Datblygu Plant

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00102
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Gofal, Dysgu trwy Chwarae a Datblygu Plant

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00296
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 mewn Trin Gwallt a Chelfyddyd Colur

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01271
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Niwro- Gofal Anifeiliaid

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP01529
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gosod Brics

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP52352
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gwaith Saer ac Asiedydd

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP51265
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Paentio ac Addurno

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51266
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 Tystysgrif Estynedig mewn Busnes

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP81015
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Chynhyrchu Cerddoriaeth

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87923
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Celf a Dylunio

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00443
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00212
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigol

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00384
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 2 UAL Diploma mewn Perfformio

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00211
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Level 2 Diogelwch a Deall Cerbydau Hybrid a Thrydan

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99109
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mathemateg TGAU CBAC

 • Level 2
 • Online
 • Rhan Amser
 • LA70296
 • 10/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NCFE Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01344
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Niwrodechnoleg lefel 2 (cwrs arbenigol)

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP54123
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA14874
 • 19/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA16168
 • 22/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

PA6 Chwistrellu o Becyn Cefn

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Rhan Amser
 • LA16307
 • 24/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Peirianneg Lefel 2 (Uwch)

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01465
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15062
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15110
 • 15/10/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15112
 • 12/11/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15411
 • 09/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15411
 • 10/12/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15800
 • 15/01/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15807
 • 19/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA15807
 • 03/06/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Saesneg TGAU CBAC - Dechrau ym mis Ionawr

 • Level 2
 • Online
 • Rhan Amser
 • LA70295
 • 10/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladu (Plymwaith a Gosod Trydan)

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01551
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladu (Plymwaith a Gosod Trydan)

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01552
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sylfaen Lefel 2 mewn Adeiladu: Plastro

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51268
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sylfaen Level 2 Canolradd mewn Adeiladu - Gosod Brics

 • Level 2
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP51269
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Technolegau Digidol, Cyfrifiadura a TG - Diploma - Lefel 2

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00009
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

TGAU Mathamateg

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA00321
 • 10/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

TGAU Mathemateg

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA05548
 • 10/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

TGAU Saesneg - Iaith

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA00740
 • 11/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

TGAU Saesneg (Cwrs Carlam)

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA17859
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 C&G mewn Blodeuwriaeth

 • Level 2
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00259
 • 03/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Dechnegol lefel 2 mewn Amaethyddiaeth

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP01487
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Dechnegol lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP00380
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Peiriannau'r Tir

 • Level 2
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP00258
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Estynedig lefel 2 mewn Gwybodaeth a Thechnoleg Greadigol

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00338
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

 • Level 2
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA00180
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG (ICDL Ychwanegol)

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62011
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif L2 Cyfrifeg (Rhan Amser - dydd)

 • Level 2
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17686
 • 03/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 2 BTEC Pearson mewn Hyfforddi Ffitrwydd

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA12793
 • 17/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

VTCT mewn Estyniadau Gwallt Creadigol

 • Level 2
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99192
 • 06/01/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

​Cyflwyniad i Reolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy​

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99211
 • 14/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Academi ‘Cloud Foundations’ Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS)

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17754
 • 10/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Addysg Gorfforol - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00051
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Addysg Gorfforol - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01141
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Astudiaethau Busnes - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00048
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Astudiaethau Busnes - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01146
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Astudiaethau Crefyddol (Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd) - Safon Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00041
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Astudiaethau Cyfryngau - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00059
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Astudiaethau Cyfryngau Safon Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09146
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Astudiaethau Drama a Theatr Safon Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00071
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Astudiaethau Ffilm - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00072
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Astudiaethau ffilm Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA71323
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd) - Safon Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09149
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Bioleg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01143
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Bioleg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00045
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

C&G Lefel 3 Diploma Technegol Uwch mewn Blodeuwriaeth

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA16819
 • 03/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Celf a Dylunio (Celf, Crefft a Dylunio) - Safon Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01144
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth/Digidol) - Safon Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00067
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cemeg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00031
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cemeg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01140
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cerddoriaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00070
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cerddoriaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09148
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

City & Guilds Diploma Lefel 3 YMCA mewn Gweinyddu Busnes

 • Level 3
 • Coleg Cambria
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA07408
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

City & Guilds Tystysgrif NVQ Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad

 • Level 3
 • Coleg Cambria
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA03363
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Online
 • Rhan Amser
 • LA16100
 • 04/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Diweddaru Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17911
 • 15/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cwrs Ymarferydd PRINCE2(R)

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16716
 • 09/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i Argraffu 3D ac ALM

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99769
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i roboteg ME - 1 Diwrnod

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62501
 • 21/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyflwyniad i roboteg ME - 3 Diwrnod

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62502
 • 04/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyfrifadureg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00052
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyfrifadureg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA07692
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymdeithaseg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00044
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymdeithaseg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01204
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16081
 • 01/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16096
 • 19/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16115
 • 04/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16125
 • 22/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16126
 • 10/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16127
 • 08/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16084
 • 16/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16092
 • 12/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16106
 • 09/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymraeg (Ail Iaith) - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00060
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymraeg (Ail Iaith) - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09150
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymraeg (Iaith Gyntaf) - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA10342
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cymraeg (Iaith Gyntaf) - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA12592
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Cyn-arolygiad cerbydau ysgafn (Cwrs Pontio)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Rhan Amser
 • LA87918
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Daearyddiaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00037
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Daearyddiaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09153
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dinasyddiaeth Glasurol - Safon Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00042
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00490
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Estynedig Technegol Uwch lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Llawn Amser
 • LP00313
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma L3 Cyfrifeg (Rhan Amser yn ystod y dydd)

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA17687
 • 30/04/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma L3 Cyfrifeg (Rhan Amser yn ystod y dydd)

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA18241
 • 23/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma L3 YMCA mewn Tylino ar gyfer Perfformiad Chwaraeon

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA14724
 • 18/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 UAL mewn Busnes Ffasiwn ac Adwerthu

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87944
 • 09/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 C&G mewn Coginio Proffesiynol Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01306
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 CQ mewn Nyrsio Milfeddygol - Anifeiliaid Bach

 • Level 3
 • Coleg Cambria
 • Rhan Amser
 • LA99785
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Cerbydau Modur - BR

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00333
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87950
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Colur Theatrig, Effeithiau Arbennig a Chyfryngau

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01034
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Peirianneg Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00862
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Datblygu Gemau a TG

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP51292
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn E-Chwaraeon - Marchnata Digidol a Menter

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01423
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00257
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00491
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP87952
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00888
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00314
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 Mewn Peirianneg (Crefft)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP00863
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Rheoli Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP50202
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau Uwch Gwneuthuro a Weldio

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00253
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Technolegau Digidol (Llwybr Gyrfaoedd Digidol)

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00339
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Therapi Harddwch, Triniaethau ac Ewinedd

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP81014
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00131
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 mewn Trin Gwallt

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00332
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 Sylfaen mewn Busnes (Menter ac Entrepreneuriaeth)

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00017
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma lefel 3 Tillhill mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP51297
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Adweitheg

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17252
 • 17/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Gwasanaethau Ewinedd

 • Level 3
 • Coleg Cambria
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA55024
 • 30/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapïau Cyflenwol

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01560
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Lefel 3 VTCT mewn Tylino

 • Level 3
 • Coleg Cambria
 • Dysgu Agored neu Ddysgu O Bell
 • LA55023
 • 30/07/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma mewn Adeiladu (Pensaernïaeth / Tirfesur/Rheoli)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01473
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma NVQ Lefel 3 VTCT mewn Torri Gwallt Dynion

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01495
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Technegol Uwch Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP51296
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Diploma Technegol Uwch lefel 3 mewn Peirianneg Amaethyddol

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP50237
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Drama ac Astudiaethau Theatr - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09141
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14096
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14097
 • 20/11/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14098
 • 21/01/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Dylunio Cynnyrch - Safon Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09152
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Economeg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00049
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Economeg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09142
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99675
 • 09/05/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Excel Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99679
 • 13/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffiseg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00033
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffiseg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09154
 • 01/08/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Ffrangeg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01147
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Gwyddor yr Amgylchedd - Safon Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA16689
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanes - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00038
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanes - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01209
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Hanfodion Power BI

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA99674
 • 30/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Cyfunol - Safon Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00054
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Iaith Saesneg - Safon Uwch

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00055
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Iaith Saesneg - Safon Uwch

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01148
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL UWCH – CRONFEYDD DATA - UNED UNIGOL

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA07397
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL UWCH – GWELLA CYNHYRCHIANT - UNED UNIGOL

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA07399
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL UWCH – PROSESU GEIRIAU - UNED UNIGOL

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA07400
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL UWCH – TAENLENNI - UNED UNIGOL

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA03952
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL Uwch - Uned Unigol Cronfeydd Data

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62013
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL Uwch - Uned Unigol Cyflwyniadau

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62016
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL Uwch - Uned Unigol Gwella Cynhyrchedd

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62014
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL Uwch - Uned Unigol Prosesu Geiriau

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA62015
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

ICDL UWCH CYFLWYNIADAU - UNED UNIGOL

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA07426
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Cerbydau Trydan/Hybrid i Dechnoleg Technegwyr

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99116
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Cynllun Hyfforddiant Diploma AGCO

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP50203
 • 02/12/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Cynllun Hyfforddiant Diploma Gofal Tir Kubota

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP01497
 • 02/12/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Cynllun Hyfforddiant Diploma Kubota

 • Level 3
 • Llysfasi
 • Llawn Amser
 • LP51281
 • 02/12/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01279
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Gofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP51278
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Gofal, Dysgu trwy Chwarae a Datblygu Plant

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP52317
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Gofal, Dysgu trwy Chwarae a Datblygu Plant

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP01384
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 Mynediad Cyfun i AU - Peirianneg

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP05251
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 UAL Diploma mewn Celf a Dylunio

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00165
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 UAL Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00498
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 UAL Diploma mewn Chynhyrchu Cerddoriaeth

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP81016
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 UAL Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau Creadigo

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00386
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Lefel 3 UAL Diploma mewn Perfformio cerddoriaeth

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00680
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Llenyddiaeth Saesneg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00063
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Llenyddiaeth Saesneg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01210
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00043
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01205
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mathemateg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00035
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mathemateg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01206
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mathemateg Bellach - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA09151
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mathemateg Bellach - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA62033
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad Cyfun i Addysg Uwch (AU) - Gofal Iechyd (Dechrau yn Mis Medi)

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01017
 • 05/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i AU - Gofal Iechyd

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00223
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Mynediad i AU - Gofal Iechyd

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP00350
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NCFE Diploma Cyflwyniadol Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP00495
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NEBOSH NC1 - Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu (DU) NEBOSH

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01248
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NEBOSH NC1 - Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu (DU) NEBOSH

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01249
 • 17/02/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01273
 • 24/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01273
 • 19/03/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16154
 • 19/06/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA16154
 • 16/06/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

NEBOSH NG2 Rheoli Peryglon Yn Y Gweithle

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01274
 • 08/01/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Niwrodechnoleg lefel 3 (cwrs arbenigol)

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LP54125
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Peirianneg Lefel 3 (Uwch)

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LP01061
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Peirianneg Lefel 3 (Uwch)

 • Level 3
 • Ffordd y Bers
 • Llawn Amser
 • LP01405
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • MY10229
 • 18/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sbaeneg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00061
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Seicoleg - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00040
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Seicoleg - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01145
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Sut all eich Busnes fanteisio at Ryngrwyd Pethau (IoT)

 • Level 3
 • Online
 • Rhan Amser
 • LA17989
 • 26/04/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Technoleg Ddigidol - Lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA16217
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Technoleg Ddigidol - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA16218
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Trin Oeryddion ac Offer Aerdymheru ( C&G 7543-01 )

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA99119
 • Roll On, Roll Off
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14398
 • 20/11/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Amgylcheddol EMC1 NEBOSH

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01278
 • 07/01/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 3 CBAC mewn Troseddeg

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA16729
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14100
 • 04/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif NEBOSH EMC1 mewn Rheolaeth Amgylcheddol

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA01242
 • 04/03/2025
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Sylfaen Lefel 3 CIPD mewn Arferion Pobl

 • Level 3
 • Llaneurgain
 • Rhan Amser
 • LA14278
 • 24/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Tystysgrif Sylfaen Lefel 3 CIPD mewn Arferion Pobl

 • Level 3
 • Iâl
 • Rhan Amser
 • LA17556
 • 26/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Y Gyfraith - lefel A

 • Level 3
 • Iâl
 • Llawn Amser
 • LA00050
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Y Gyfraith - Lefel A

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Llawn Amser
 • LA01207
 • 02/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

YMCA Lefel 3 Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd)

 • Level 3
 • Glannau Dyfrdwy
 • Rhan Amser
 • LA13251
 • 19/09/2024
Ychwanegu i'r Rhestr Fer

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost