main logo

Ffrangeg sgwrsio - Dechreuwyr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16688
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnos (2 awr yr wythnos); 2.30pm i 4.30pm yn y prynhawn
Adran
Ieithoedd
Dyddiad Dechrau
30 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
09 Dec 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Ydych chi wedi bod eisiau dysgu iaith dramor ers erioed? Dewch i ymuno â’r hwyl yng Ngholeg Cambria!

Mae’r cwrs Ffrangeg i Ddechreuwyr wedi’i ddylunio ar gyfer oedolion sydd â rhywfaint neu ddim gwybodaeth flaenorol o Ffrangeg ac yn ddosbarth sgyrsiol 10 wythnos sy’n datblygu sgiliau siarad a gwrando.

Bob wythnos bydd y sesiynau yn canolbwyntio ar weithgareddau diddorol a fydd yn eich helpu chi i ennill hyder a chynyddu eich gwybodaeth, wrth ymestyn eich geirfa a’ch dealltwriaeth.

Yn ogystal, byddwch chi’n gallu cyrchu adnoddau ar-lein a chyflwyniadau i’ch helpu chi gartref.

Bydd y themâu a ddewiswyd yn eich helpu chi i ddeall iaith a diwylliant Ffrangeg a fydd yn gwella eich iaith Ffrangeg ar wyliau.

Mae’r pynciau Ffrangeg yn cynnwys:
- Siarad amdanoch chi’ch hun a’ch teulu
- Siarad am eich hobïau
- Ble rydych chi’n byw a lleoedd mewn tref
- Amseroedd bwyta ac archebu bwyd a diod
- Siopa
- Deall cyfarwyddiadau
- Deall dulliau cludiant Ffrainc
- Deall traddodiadau a diwylliant Ffrangeg
Nid oes angen unrhyw sgiliau Ffrangeg blaenorol.
Bydd datblygu sgiliau mewn iaith arall bob amser yn sgil ddefnyddiol a gwerthfawr iawn i’w feddu ar draws llawer o ddiwydiannau a gyrfaoedd.
Am ddim
Mae’r cyrsiau rhan-amser 10 wythnos rhad ac am ddim hyn yn darparu cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau iaith ymhellach, trwy lefelau dechreuwyr a chanolradd
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?