main logo

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Canolfan Profi MOT

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16965
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 3 Diwrnod
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cefnogi’r holl feini prawf angenrheidiol i gynorthwyo gyda chynnal gorsaf brofi MOT fel y cydnabyddir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA).

Mae’r unedau’n cynnwys:

Uned 301 Deall sut i reoli gofynion deddfwriaethol a chydymffurfiaeth canolfan profi cerbydau

Uned 302 Gwybod sut i ymdrin â phroblemau gwasanaethau i gwsmeriaid mewn canolfan profi cerbydau

Uned 303 Deall sut i ddatblygu a goruchwylio staff mewn canolfan brofi cerbydau

Uned 304 Deall systemau ansawdd canolfannau profi cerbydau ac archwiliadau ansawdd.
Profion cyfrifiadurol ar-lein
Bydd angen i chi fod yn hŷn na 18 oed.
Rheoli gorsaf brofi MOT
£500
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?